Esélyteremtés

Az esélyteremtés az SZGYF egy olyan komplex segítségnyújtási tevékenysége, amely legfőképpen szociális szakellátásban élő ellátottjainak részére indított szakmai együttműködést, kulturális, művelődési és sport, továbbá érzékenyítő, illetve foglalkoztatási programokat ölel fel.

Többnyire belső pályázatok útján olyan fórumokat kínálunk a gondoskodásunk alatt álló embertársainknak, ahol megmutathatják képességeiket, bemutatkozhatnak a lakóotthonnál tágabb környezetben. Más-más tematikájú pályázatokban mutathatják meg tehetségüket az irodalom (Boldogság kék madara), a zene (A zene mindenkié) és a képzőművészet (Fogd a kezem) területén, és persze visszajelzést kaphatnak magukról, pályázatukról, ami pedig további személyes fejlődésükhöz járul hozzá. Így gondozottjaink, akik a fenntartott intézményekben lakó idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékossággal, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élők, önállóságuk növelésével „ellátottból” válhatnak „partnerré”.

Esélyteremtéshez kapcsolódik a gondozást végző kollégák részére indított pályázatok is, illetve tematikus képzések, szakmai ajánlások, amelyek a létező jó gyakorlatokat azonosítják és azok adaptálását, továbbá elterjesztését támogatják. Az intézményben dolgozó kollégák szakmai fejlődését és érzékenyítését különböző tematikájú szakmai pályázatokkal mozdítjuk elő (Nyitott kapuk) akkreditált (Házirend a lelke mindennek), valamint belső képzésekkel (Az emberi méltóság a kommunikációban) és ajánlásokkal.

Arra is törekszünk, hogy a támogatott lakhatás bővülésével párhuzamosan a településekkel, a vármegyékkel fokozottabb együttműködést alakítsunk ki, és közösen olyan komplex interaktív és tematikus programokat valósítsunk meg (Fejlesztő foglalkoztatási fesztivál), amelyek révén gondozottjaink intenzívebben tudnak részt venni a társadalomban, a települések helyi közösségi életében, és ezáltal el- és befogadásuk is természetessé váljon.

Az említett programokkal több ezer intézményi gondoskodásban élő lakót, illetve ott dolgozó munkatársat érünk el és számos jó gyakorlatot sikerül azonosítani és országszerte megismertetni az intézményhálózatban. A gondozottak önállóbbá, a gondozók tudatosabbá, az intézmények nyitottabbá válnak, és a korábbi passzív ellátás helyébe pedig az aktív gondoskodás lép.

Fogyatékosságügy, megváltozott munkaképesség

Széleskörű szakmai párbeszédet folytatunk szakmai, valamint fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetekkel. Érzékenyítő képzéseket szervezünk a helyes szakmai kifejezésekről, illetve szóhasználatról. Országszerte tájékoztatjuk az intézményeket a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról; a fogyatékos emberek életvitelét könnyítő eszközökről; a mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásáról; valamint a fogyatékos emberek kommunikációját segítő projektekről (különös tekintettel az intézményi férőhelykiváltást, valamint az elemi rehabilitációt érintő kérdéseket).

Ellátjuk az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) titkári feladatait, valamint a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikai Tudományos Tanácsának munkáját is támogatjuk.

Híreink

Dec.3. honlap2

„Ne add fel… add a szeretet Hangjait” – Esélyegyenlőségi rendezvénysorozat Törökszentmiklóson

Minden év december 3-án emlékezünk meg a fogyatékossággal élő embertársainkról. Ebből az alkalomból idén is megrendezésre került a „Ne add fel… add a…
zENE7

„Mindenik embernek a lelkében dal van” – Átadtuk „A zene mindenkié II.” pályázat díjait

Az Esélyteremtési Főosztály Ellátottjogi és Gyermekjogi Osztály második alkalommal hirdette meg „A zene mindenkié II.” című pályázatát az SZGYF…
Fogd a kezem4

Irodalmi pályázat sok-sok tanulságos üzenettel

Születtek megható sorok, szomorúan mély gondolatok, felderengő vidám történetek, versek, novellák, pályázatok, hiszen a SZGYF Esélyteremtési…