Rólunk

Ma Magyarországon szociális szolgáltatást és a gyermekvédelmi alap- és szakellátást a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén állami, egyházi, önkormányzati és civil fenntartó egyaránt biztosíthat, míg a javítóintézeti ellátást kizárólag az állam biztosíthatja.

Az állam a 2013. január 1-jén létrejött központi szerv, az SZGYF útján köteles gondoskodni és gondoskodik

  • az idősek, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátásának megszervezéséről és biztosításáról – ezt nevezzük szociális alap- és szakellátásnak -;
  • a családjából – súlyos veszélyeztetettsége miatt – hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek egyénre szabott helyettesítő védelmének biztosításáról és szükség szerinti ellátásáról nagykorúvá válását követően is – ezt pedig gyermekvédelmi szakosított ellátásnak hívjuk -.

személyes gondoskodást nyújtó ellátások terén az egyházak szerepvállalása többnyire az idős, valamint fogyatékossággal élő személyek bentlakását biztosító intézményekre terjed ki.

Az állami szerepvállalásban valamennyi ellátástípusban (idős, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) főként a legnehezebb ápolási/gondozási szükségletű ellátásípusok vannak jelen. Ezen embertársainkról való gondoskodás igényli a legtöbb figyelmet és anyagi ráfordítást.

Hazánkban a személyes gondoskodást biztosító bentlakásos intézményekben közel 112 ezer ember veszi igénybe a szolgáltatásokat. A róluk gondoskodók száma és az intézmények, otthonok, ellátóhelyek fenntartóinak típusa, megoszlása folyamatosan változik.

A 112 ezer igénybe vevőből az SZGYF kötelékében a gyermekvédelemben jelenleg 7 306 engedélyezett férőhelyen (2024. április 24-i adat) gyermek és fiatal ellátásáról gondoskodunk, a szociális intézményekben 24 506 engedélyezett férőhelyen biztosított az ellátás. Az engedélyezett férőhely az a maximális létszám, ahány fő befogadására a hatóságok az intézményeknek az engedélyt megadták.

Az SZGYF fenntartásába jelenleg országszerte összesen 87 intézmény, és azokhoz tartozó csaknem 889 helyszín, telephely tartozik összesen 1605 db önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanban, összesen 1334 hektárnyi összterületen.

Ezek irányítása és ellenőrzése hatalmas – szakmai, gazdasági, műszaki, pénzügyi, infrastrukturális – feladat, ezért a központtal közösen egy vármegyei hálózat vesz részt a feladatellátásban. Az SZGYF országos hatáskörét 19 vármegyében, a vármegyeszékhelyeken működő kirendeltségeken kirendeltségenként kb. 15-20 fővel munkatárssal látja el.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (fővárosi központi irányító és ellenőrző szerv)
^
19 vármegyei kirendeltség a vármegyeszékhelyeken
^
87 intézmény országszerte
^
890 helyszín, telephely, épületegyüttes országszerte
Az SZGYF élén a főigazgató áll, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat a főigazgatóság központi szervének és kirendeltségeinek kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett, ő gondoskodik az egységes működés kialakításáról, valamint irányítja és ellenőrzi a főigazgatóság szakmai tevékenységét és megszervezi a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat.
főigazgatóság pedig eljárási rendeket, módszertani útmutatókat, szakmai ajánlásokat, belső szakmai szabályzatokat készít, gondoskodik az informatikai háttérről, felel az ingatlanállomány fejlesztéséért, kidolgozza a költségvetési irányelveket, szervezi, lebonyolítja és koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó programokat, érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, és számon is kéri, ellenőrzi e követelmények érvényesítését, majd pedig tevékenységéről évente beszámolót készít a belügyminiszternek.