Javítóintézeti ellátás

A gyermekvédelmi szakellátás részeként a javítóintézetben folyó nevelés célja a fiatalkorú bűnelkövetők korrekciós nevelése, alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, iskolázottságuk, szakmai képzettségük fejlesztése, a családjukba történő visszahelyezés, illetve a társadalmi beilleszkedésük elősegítése.

A javítóintézet nyugodt fizikai és érzelmi biztonságot nyújtó környezetben személyre szabott neveléssel, pedagógiai szakemberekkel biztosítja az általános iskolai ismeretek átadását, az egyes szakmai, pályaorientációs képzéseket. Emellett a szakemberek a szocializációs hiányosságok pótlását, az egészséges életmódra való felkészítést végzik annak érdekében, hogy a csökkenjen a növendékek jövőbeni kriminalizálódásának valószínűsége.

Ez a cél akkor érhető el, ha a gyermekekben kialakul a felelősségérzet saját sorsuk iránt, ha személyiségük pozitív irányú változáson megy keresztül.

Az SZGYF fenntartásában 5 javítóintézet működik: az Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; a Budapesti Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet; a Nagykanizsai Javítóintézet és a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon.