Szolgáltatások

Az SZGYF az állami kötelező társadalmi feladatok közül a szociális gondoskodásban és gyermekvédelmi ellátásokban vesz részt.

Bentlakásos intézményeinkben személyes gondoskodást, illetve szakmai tudást igénylő ápolást, rehabilitációt, mentális, lelki és testi fejlesztést biztosítunk:

  • időseknek,
  • fogyatékos személyeknek
  • pszichiátriai betegeknek
  • és szenvedélybetegeknek.

Ezt az ellátási, gondoskodási formát nevezzük szociális szakosított ellátásnak.

Az élet mindennapjaihoz, az öregségi napok teljességének megéléséhez, az elmúlás feldolgozásához segítjük hozzá azokat az idős embereket, akik már nem tudnak önmagukról gondoskodni. A fogyatékkal élő embertársainknak, akár mentális akár testi nehézségekkel küzdenek, igyekszünk olyan ellátást biztosítani; olyan bátorítást és lehetőségeket adni, amellyel személyes képességeiket és adottságaikat maximálisan kihasználva társadalmunk teljes értékű tagjainak érezhetik magukat. A pszichiátriai és szenvedélybetegeknek olyan fejlődési és gyógyulási lehetőségeket adunk, amellyel esélyt kapnak arra, hogy visszatérjenek otthonaikba családjaikhoz, feladataikhoz, munkájukhoz.

Emellett gondunk van a

  • a családjából – súlyos veszélyeztetettsége miatt – hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekekre, akik egyénre szabott helyettesítő védelmet és biztonságot kapnak,
  • valamint nagykorúvá válásukat követően, fiatalként is gondoskodunk róluk, mígnem teljes mértékben integrálódni tudnak társadalmunkba.

Ezt az ellátási, gondoskodási formát nevezzük gyermekvédelmi szakosított ellátásnak.

Jövőnk biztosítéka gyermekeink testi, lelki és mentális egészsége. A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a gyermek biztonságban, testileg, értelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék családjától távol is. Fontos, hogy személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzon és képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre.

Ezentúl legfontosabb célunk, ami az emberi létezésnek, az emberi cselekedeteknek is a célja: a boldogság elérése, megtanulása. Az itt élő gyermekeket hozzá kell segítenünk a nevelés során a boldogság átéléséhez, a mindennapi élet öröméhez.

Az intézmények biztosítják, hogy a gyermek – korát, fejlettségi szintjét figyelembe véve – véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről.

Lehetővé tesszük, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, igénye szerint vallásoktatáson vehessen részt. Elősegítjük, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbségi kulturális értékekhez.