Fejlesztéseink

Az SZGYF több olyan, főként az Európai Unió által finanszírozott programban is részt vett, melyben ő maga, illetve általa mások szerepelhettek kedvezményezettként.

Két finanszírozási időszakban, 2004 és 2013 között, valamint 2014 és 2020 között TÁMOP, TIOP, KEOP és ROP programokban összesen 43,26 milliárd forint értékben több mint 250 projektje valósult meg. Ezek legfőképpen építési fókuszúak voltak: akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint nagy létszámú otthonok kisebb létszámúra történő kiváltása volt a cél.

A Rászorulókat Támogató Programon keresztül főként alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat osztottunk ki szegény gyermeket nevelő családoknak, illetve megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyeknek.

Fejlesztési projektek

Az SZGYF fenntartásában álló intézmények által használt ingatlanok közül az ellátottak lakhatását/bentlakásos ellátását 1594 db épület biztosítja. Mivel az épületeink nagy része idős, nagy szükségünk van ezek felújítására, korszerűsítésére, legfőképpen energetikai megújítására, vagy éppen teljes „cseréjére”, azaz új épülettel történő helyettesítésére, kiváltására, hogy költséghatékonyan tudjuk üzemeltetni őket.

Az épületek közül 1900 év előtt 109 db,1900-1949 között 184 db, 1950-2000 között 972 db, 2001-2015 között 187 db, és az utolsó öt évben (2016-2021) 142 db épült. Ebből is látható, hogy az épületállomány 18%-a nagyon régen épült (legalább 72 éves) és mindössze 21 %-a 21 évnél fiatalabb. A bentlakást/lakhatást biztosító 1594 db épületen kívül még 1790 db egyéb funkciójú épület, építmény (a továbbiakban: egyéb épület) is az SZGYF vagyonkezelésében és az intézmények használatában áll. A teljesség igénye nélkül ilyen egyéb épületnek minősülnek a műhelyek, tanodák, iskolák, óvodák, mosodák, konyhák, raktárak, gépkocsitárolók, halottas házak, tűzivíz tárolók, víz- és adótornyok, üdülők, sportlétesítmények, állattartáshoz és növénytermesztéshez kapcsolódó épületek, építmények.