Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás egy olyan korszerű szociális ellátás, amelyben a szolgáltatást igénybe vevők a társadalom egyenrangú tagjaiként, abba integrálódva, egyéni képességeik szerint folyamatos szakmai személyi segítés és támogatás mellett élik mindennapjaikat. Ez a korábbi keretektől szabadabb, önállóbb életformát tesz lehetővé, egy olyan lakóhelyet, ami otthonként funkcionál, ahonnan a szolgáltatást igénybe vevők eljárnak dolgozni, bevásárolni, szórakozni, sportolni – nem pedig egy nagy épületegyüttesben működő, nagy létszámú intézményen belül történik mindez.

A támogatott lakhatást a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek – kivéve a demens személyeket – és a szenvedélybetegek vehetik igénybe.

A támogatott lakhatás minden igénybe vevő számára biztosítja a lakhatást, a szociális szakemberek segítségét az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében, és segítséget a közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások igénybevételében.

Az egyes igénybe vevők életkora, egészségi állapota és önellátási képessége felmérése után, arra vonatkozó igény esetén a támogatott lakhatás felügyeletet, étkezést, gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást, gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást biztosít.

A támogatott lakhatásaz egyén szükségleteihez és képességeihez egyszerre illeszkedik, és így határozza meg és alakítja ki a lehetőség szerinti legszabadabb, ugyanakkor még munkatársaink által segített, támogatott önálló életvitelt.

Mi a támogatott lakhatás előnye?

Célunk, hogy megteremtsük a szolgáltatást igénybe vevők minél önállóbb életvitelét, amely jelentős életminőség-javuláshoz vezet, hiszen ebben a formában megélhetik azt a szabadságot, hogy beleszólásuk van, és dönthetnek a mindennapi élet kérdéseiben.

Az intézményeinktől érkező visszajelzések alapján a támogatott lakhatás megvalósítása óriási minőségi változást hozott az igénybe vevők életébe, nagyon örülnek a szép, kényelmes és otthonos lakhatási formának, valamint nagyobb önállóságot biztosító lehetőségeknek. A legfeljebb 12 fős ingatlanokba kiköltözve, a zsúfolt lakószobák helyett az egy- vagy kétágyas lakószobák esetén is maguk dönthetik el, hogy ki kivel szeretne közös szobában, házban lakni, így biztosított a pároknak is az összeköltözés lehetősége. Az eddigi tapasztalatok alapján jól beilleszkedtek a települések életébe, a helyi közösség tagjai többnyire elfogadták őket.