Kirendeltségeink

A 87 intézmény országosan egységes irányítása és ellenőrzése hatalmas szakmai, gazdasági, műszaki, pénzügyi, infrastrukturális feladat, ezért vármegyei hálózatot kellett kialakítani. Az SZGYF országos hatáskörét 19 vármegyében, a vármegyeszékhelyeken működő kirendeltségek, azaz területi szervei útján lája el. A kirendeltségeken átlagosan 15-20 fő dolgozik.

kirendeltség feladata – illetékességi területén – a fenntartott intézmények irányítása. A kirendeltség többek között szakmailag irányítja az adott vármegyében a fenntartott intézményeket, közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladataiban, kivizsgálja a fenntartott intézményekből érkező panaszügyeket, bejelentéseket, továbbá felülvizsgálja a fenntartott intézmények szervezeti és működési szabályzatát, belső szabályozóit, szakmai programját és házirendjét, valamint a kirendeltség állapítja meg az intézmények intézményi térítési díjait is.

A kirendeltség élén álló igazgató feladatait az általános főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A kirendeltségek nem önálló költségvetési szervek vagy jogi személyek, hanem az SZGYF szervezeti egységei, melyek az illetékességi területükön (vármegye közigazgatási egység) szervezik, ellenőrzik a fenntartott intézmények munkáját. Az egyes kirendeltségek a főigazgató irányítása és az adott kirendeltségigazgató vezetése alatt állnak.


NévCímTelefonE-mailIgazgatóRészletek