Hálózatunk

Az SZGYF intézményfenntartó központi hivatalként működő központi kormányzati igazgatási szerv, amely központi szervből és területi szerveként működő (19) vármegyei kirendeltségből áll. Az SZGYF személyes gondoskodással járó (bentlakást, lakhatást biztosító) ellátásokat biztosít intézményhálózatának fenntartásával és azok működtetésével vármegyei kirendeltségein keresztül. Ez alól kivételt képez 8, ún. közvetlenül fenntartott intézmény, amelyek nem tagozódnak kirendeltségi irányítás alá. Ide tartozik öt javítóintézet, két speciális központ és a debreceni székhelyű Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az OGYSZ.

Hálózatunkba összesen 87 szociális és gyermekvédelmi intézmény tartozik országszerte.