Fiatalok

tanuló kamasz

Bentlakásos intézményeinkben személyes gondoskodást, biztos hátteret nyújtunk nagykorúvá vált fiataloknak, mígnem teljes mértékben képesek lesznek integrálódni társadalmunkba.

Ez történhet utógondozás során, amikor a fiatal felnőttet még támogatjuk teljesen önálló életének elkezdése előtt. Az utógondozói ellátás önkéntes, tehát a 18. életévét betöltött fiatal szabadon dönthet arról, hogy igénybe veszi-e ezt a szolgálatást, amelynek néhány minimum feltétele van.

A gondoskodáson túl számtalan pedagógia eszközzel, fejlesztésekkel neveljük otthonainkban a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértések miatt a közélettől elzárt fiatalkorúakat. Esetükben az a cél, hogy ezekben a zárt, kettős funkciójú nevelő-büntető javítóintézetekben differenciált pedagógiai, pszichológiai terápiás eszközökkel olyan folyamatos, jobbító célzatú változásokon menjenek keresztül, ami által reintegrálódhatnak társadalmunkba.