Utógondozás

A gyermekvédelmi szakellátáson belül utógondozói ellátásba a felnőtt fiatalok – nagykorúságuk betöltése után – önként kérvényezhetik felvételüket.

Mit tud nyújtani az ellátási forma?

Az utógondozói ellátás lakhatási és életvezetési segítséget nyújt a fiatal felnőtteknek, ha a házirendben és a megállapodásban foglaltak teljesülnek. Támogató hátteret biztosít a szakellátásból a teljes mértékben önálló életbe való átmenetben, ami a jól funkcionáló családoknál is terhelt időszakot jelenthet, hiszen a fiatalban realizálódnak a társadalom által támasztott és önnön elvárásai is, valamint tényszerűen szembesül azzal, mennyire képes ezeknek megfelelni, saját önellátását biztosítani.

Mikor vehető igénybe az ellátási forma?

Amennyiben a kérvényező:

  • önállóan nem képes biztosítani létfenntartását;
  • köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll;
  • felvételét várja valamely szociális bentlakásos intézménybe; vagy
  • munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik.

Hol biztosítják az utógondozói ellátást?

Az intézmények a következő formákban nyújtanak utógondozói ellátást biztosító férőhelyeket:

  • utógondozói lakásotthonokban;
  • utógondozói gyermekotthonokban;
  • külső férőhelyeken;
  • lakásotthonok és gyermekotthonok utógondozói férőhelyein;

Kik vehetik igénybe az utógondozói ellátást?

  • A fiatal felnőtt 18-24 (felsőoktatási hallgatói jogviszony esetén 25) éves korig;
  • Fenntartói engedéllyel felsőoktatási hallgatói jogviszony esetén 30 éves korig terjeszthető ki az ellátás;

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről