Gyermekvédelmi ellátások

Gyermekvédelem alá tartoznak, gyermekvédelmet igényelnek a családjából – súlyos veszélyeztetettsége miatt – hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek, akiknek egyénre szabott helyettesítő védelméről kell gondoskodnunk és szükség szerinti ellátásáról nagykorúvá válását követően is.

A hazai gyermekvédelmi hálózat több ezer gondozót, gyermekvédelmi, pszichiátriai és pszichológiai dolgozót, gyámügyi szakembereket, pedagógusok, rendőrök, igazságügyi szakemberek bonyolult hálózatát és összehangolt munkáját igényli.

Egy bizonyos, hogy a Gyermekvédelmi törvényben a gyermekvédelmi rendszer szereplőinek feladata, hogy

  • meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel teljeskörű segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez,
  • gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról,
  • és segítsék elő a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését.

Természetesen mindez úgy lehetséges, hogy a gyermek – aki bármilyen okból került is ki családjából – korához és szükségleteihez (mentális, testi, fizikai állapota szerint) igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését kell tudni biztosítani.

A családból bármilyen okból kikerült gyermeknek elsődlegesen otthont kell nyújtanunk. Az SZGYF fenntartású intézményekben 5 635 (2024. április 24-i adat szerint) gyermek és fiatal áll gondoskodásunk alatt különféle szükségleteik, speciális testi, lelki vagy szellemi szükségleteik szerint ideiglenes, átmeneti vagy tartós gondozásban, akár kiskorúak gyermekeikkel együtt, elítéltként javítóintézetben, vagy utógondozott fiatalként.

Az otthont nyújtó ellátás során biztosítjuk az ideiglenes hatállyal elhelyezett, és a nevelésbe vett gyermek számára a teljes körű ellátást, azaz a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő szolgáltatásokat, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetést, ruházattal való ellátást, mentálhigiénés és egészségügyi ellátást, gondozást, nevelést, lakhatást.

Ez történhet gyermekotthonokban, az ún. befogadó gyermekotthonokban, valamint lakásotthonokban. Ide tartoznak a központi speciális gyermekotthoni ellátású intézmények, ahova a súlyos pszichés állapotú, disszociális magatartású, szerhasználó, emberkereskedelemben vagy gyermekprostitúcióban érintett 12 és 18 év közötti gyermekek kerülhetnek legfeljebb két évre.

A gyermekek elhelyezését örökbefogadóknál és a nevelőszülőknél, az elhelyezés teljes folyamatát és utókövetését az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat  végzi, amely speciális feladatára való tekintettel az SZGYF intézményhálózatán belül egy különálló gondoskodási struktúra.

Különleges lehetőségek a lakásotthonok

A lakásotthonok elsődleges jellemzője a családias jelleg, ami azt jelenti, hogy a családmodell mintájára alakítjuk ki a lakásotthon szervezetét, működési rendjét, hétköznapjait és hétvégéjét. A lakásotthonok családi házakban működnek, amikhez udvar és kert is tartozik. Neveltjeink gyakorolhatják a szomszédi kapcsolatot, beilleszkedhetnek egy közösség életébe, barátságokat köthetnek.

A mi feladatunk az, hogy önálló életre készítsük fel őket, hogy gyermekeink családjukba visszakerülve vagy kikerülve a gondozásunk alól, megállják helyüket. A „családias jelleg” egyfajta arany középutat jelent a személytelen intézeti elhelyezés és a szoros, vérségi kapcsolaton alapuló családi forma között.

Az alacsony gyermeklétszám, az épületek adottságai megfelelő szakember gárdával biztosíthatják a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét.

Gyermekvédelmi törvény