15 találat

Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Az SZGYF fenntartásában az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat – ahogyan a nevében is benne van – egy országos gyermekvédelmi hálózatot működtet hazánkban debreceni székhellyel. Nagyon fontos szakmai és kizárólagos, jól ismert feladatot lát el: a családjukon kívül élő gyermekek azonnali…

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály Feladata a Főigazgatóság beruházási üzemeltetési, közbeszerzési és beszerzési tevékenységének ellátása. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el. Beruházási és…

Kirendeltség

Kirendeltség Feladata – illetékességi területén – a fenntartott intézmények szakmai irányítása. A kirendeltség élén álló igazgató feladatait az általános főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Megyei Koordinációs Osztály Fő feladatai: 1. ellátja a…

Főigazgatói Iroda

Főigazgatói Iroda Feladata a Főigazgatóság titkársági, adminisztrációs, igazgatási és ügyviteli, a kommunikációs és sajtókapcsolati, a stratégiai tervezési, továbbá a fenntartóváltozással összefüggő feladatok ellátása. A Főigazgatói Iroda feladatai közé tartozik az adatvédelmi feladatok, valamint a…

Személyügyi Főosztály

Személyügyi Főosztály Feladata a Főigazgatóság humán erőforrása rendelkezésre állásának támogatása, a Főigazgatóságon foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával, a munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő személy- és munkaügyi ügyintézés ellátása, és…

Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály

Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály Feladata a fenntartott gyermekvédelmi intézmények, javítóintézetek szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a szakmai főigazgató-helyettes irányítása…

Intézménygazdálkodási Főosztály

Intézménygazdálkodási Főosztály Feladata a fenntartott intézmények gazdasági irányítási feladatainak szervezése. Ellátja a Főigazgatóság és a fenntartott intézményei költségvetés tervezési és -végrehajtási, valamint adatszolgáltatási feladatait. Az Intézménygazdálkodási Főosztály vezetője feladatait…

Szociális Intézményirányítási Főosztály

Szociális Intézményirányítási Főosztály Feladata a fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók, intézmények (a továbbiakban együtt: szociális intézmény) szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A Szociális Intézményirányítási Főosztály vezetője…

Projektirányítási Főosztály

Projektirányítási Főosztály Feladata a Főigazgatóság európai uniós és nemzetközi, valamint hazai pályázati forrásból és egyéb célzott költségvetési támogatásból megvalósuló projektjeinek irányítása, tervezése, megvalósítása és fenntartása. A Projektirányítási Főosztály vezetője feladatait a…