Intézménygazdálkodási Főosztály

Intézménygazdálkodási Főosztály

Feladata a fenntartott intézmények gazdasági irányítási feladatainak szervezése. Ellátja a Főigazgatóság és a fenntartott intézményei költségvetés tervezési és -végrehajtási, valamint adatszolgáltatási feladatait. Az Intézménygazdálkodási Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Költségvetési és Tervezési Osztály
Fő feladatai:

1. ellátja a Főigazgatóság és a fenntartott intézmények elemi költségvetésének tervezésével, annak ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, továbbítja papír alapon az EMMI részére,

2. döntésre előkészíti az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításokat, jóváhagyást követően a Magyar Államkincstár rendszerében rögzíti,

3. koordinálja az éves költségvetési javaslat elkészítését,

4. az előirányzat-módosítások, feladatváltozások folyamatos nyomon követésével előkészíti a következő év költségvetési javaslatát,

5. segítséget nyújt a teljesítésarányos támogatás folyósítása érdekben a felhasználási terv elkészítésében,

6. engedélyezteti a többletbevételek felhasználását,

7. a Magyar Államkincstár rendszerében ellenőrzi, és jóváhagyást követően továbbítja az EMMI felé a keret-előrehozásokat,

8. részt vesz az ágazati szöveges költségvetési beszámoló elkészítésében.

Kontrolling és Monitoring Osztály
Fő feladatai:

1. költségvetési gazdálkodási feladatkörében a teljesítményeket és a ráfordításokat elemzi,

2. költségvetési, elemzési, ellenőrzési feladatokat végez,

3. többéves adatelemzéssel terv-tény eltérést vizsgál,

4. feladatmutatókat hoz létre, és azokat elemzi,

5. a költségvetési gazdálkodási folyamatokat nyomon követi, és ellenőrzi azokat,

6. ellátja a CT-EcoSTAT rendszer működésével kapcsolatos gazdaságkoordinációs feladatokat,
melynek keretében

a) kapcsolatot tart a számviteli program üzemeltetőjével,

b) a számviteli programban a fejlesztéseket teszteli, nyomon követi,

c) oktatásokat, továbbképzéseket szervez számviteli területen,

7. a költségvetés végrehajtásával összefüggő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat teljesít,

8. a közpénzek felhasználásával kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket teljesíti,

9. statisztikai adatszolgáltatást végez,

10. gondoskodik a maradványelszámolásról,

11. a költségvetési beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat lát el,

12. elkészíti az ágazati szöveges költségvetési beszámolót.

Megyei Gazdasági Osztály
Fő feladatai:1. kirendeltségi gazdálkodási feladatkörben – megyei és fővárosi illetékességgel – végzi a pénzügyi-számviteli, koordinációs, költségvetési, kontrolling-, adatszolgáltatási, informatikai feladatokat,

2. ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait, mely feladatkörben – megyei és fővárosi illetékességgel – végzi a fenntartott intézmények tekintetében a pénzügyi-számviteli, munkaügyi, koordinációs, költségvetési, kontrolling-, adatszolgáltatási feladatokat,

3. szervezi, ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

4. összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység