Személyügyi Főosztály

Személyügyi Főosztály

Feladata a Főigazgatóság humán erőforrása rendelkezésre állásának támogatása, a Főigazgatóságon foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával, a munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő személy- és munkaügyi ügyintézés ellátása, és ezekkel összefüggésben a külső szervekkel történő kapcsolattartás. A Személyügyi Főosztály vezetője feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Humánpolitikai Osztály
Fő feladatai:1. elvégzi a főigazgató jogkörébe tartozó jogviszony-létesítési és -megszüntetési feladatokat az alap álláshelyen foglalkoztatottak (kormánytisztviselők, munkavállalók, közfoglalkoztatottak) tekintetében,

2. elvégzi a főigazgató jogviszony-létesítési és -megszüntetési jogkörébe tartozó feladatokat a központosított álláshelyen foglalkoztatottak (kormánytisztviselők, munkavállalók, közfoglalkoztatottak) tekintetében,

3. kezeli a személyi iratokat, vezeti a Főigazgatóságon foglalkoztatottakról a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, ennek során együttműködik a munkáltatói jogkör gyakorlójával,

4. előkészíti a vezetői felterjesztéseket, kinevezéseket és visszavonásokat,

5. elvégzi a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,

6. lefolytatja a humánpolitikai célú ellenőrzéseket a kirendeltségek tekintetében,

7. naprakészen vezeti az álláshely-nyilvántartást, szükség szerint adatszolgáltatásokat készít,

8. elvégzi a toborzással, a bérpolitikával, a személyzetfejlesztési és karrierrendszerrel összefüggő feladatokat,

9. ellátja a céljuttatásokkal kapcsolatos feladatokat,

10. ellátja a bélyegzőnyilvántartással kapcsolatos feladatokat,

11. gondoskodik a nemzetbiztonsági vizsgálatokkal összefüggő ügyintézésről,

12. kapcsolatot tart a nemzetbiztonsági szolgálatokkal,

13. elvégzi a megbízhatósági vizsgálat hatálya alá tartózó védett állománnyal kapcsolatos feladatokat,

14. elkészíti az esélyegyenlőségi tervet, ellátja a kapcsolódó jogszabályok által meghatározott feladatokat, ellátja az egyenlő bánásmód követelményét sértő magatartások kivizsgálásának feladatait, valamint hivatásetikai kérdésekben tájékoztatást nyújt,

15. elvégzi az új belépők alkalmassági vizsgálatát,

16. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
Fő feladatai:1. elvégzi a főigazgató jogkörébe tartozó jogviszony-létesítési és -megszüntetési feladatokat a fenntartott intézmények intézményvezetői tekintetében,

2. koordinálja a fenntartott intézményeket érintő átszervezéseket, az intézmény átadás-átvételek humánpolitikai feladatait,

3. elkészíti az éves képzési, továbbképzési tervet,

4. közreműködik a képzési, továbbképzési terv végrehajtásában, melynek keretében képzéseket szervezhet,

5. elvégzi a foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal kapcsolatos feladatokat,

6. kidolgozza a humánstratégiát,

7. előkészíti a Szociális és Oktatási Bizottság ügyeit, és a végrehajtásukat koordinálja,

8. ellátja az elismerések adományozásával kapcsolatos feladatokat,

9. koordinálja a Főigazgatósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel kapcsolatos teendőket,

10. elvégzi a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,

11. lefolytatja a humánpolitikai célú ellenőrzéseket a fenntartott intézmények tekintetében,

12. hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzéseket szervez.

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység