Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Az SZGYF fenntartásában az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat – ahogyan a nevében is benne van – egy országos gyermekvédelmi hálózatot működtet hazánkban debreceni székhellyel.

Nagyon fontos szakmai és kizárólagos, jól ismert feladatot lát el: a családjukon kívül élő gyermekek azonnali befogadásával, elhelyezésével, vizsgálatával, gyámságával és örökbefogadásával foglalkozik, valamint közvetítői, kríziskezelői és a gyerekek meghallgatásával összefüggő szakszolgáltatásokat nyújt családjukban élő gyerekek számára is.

Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai javaslatot készít a gyámhivatal számára a gyermek elhelyezéséről úgy, hogy teljeskörűen feltérképezi a gyermek helyzetét, alapos vizsgálattal azonosítja gyermekvédelmi szükségleteit. Az OGYSZ javaslata alapján a gyámhivatal kijelöli a gyermek gondozási helyét nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban.

Amennyiben egy gyermek örökbefogadható, akkor az OGYSZ készíti elő a gyermek örökbefogadását, ennek keretében gondoskodik arról, hogy a gyermek számára a legmegfelelőbb örökbefogadó család kiválasztásra kerüljön. Az OGYSZ felel a teljes örökbefogadási folyamat véghezviteléértvalamint az utánkövetésért egyaránt, az illetékes gyámhivatallal szoros együttműködésben.

Az OGYSZ eseti gyámi, vagyonkezelő gyámi, gyermekvédelmi gyámi hálózatot működtet. A gyermekvédelmi gyámok a gyámhatóság kirendelő határozata alapján képviselik gyámoltjaik érdekét, elősegítik jogaik gyakorlását, a gyámolt gyermek véleményét közvetítik az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé. A gyermekvédelmi gyámok ellátják gyámoltjaik törvényes képviseletét, és jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményeznek.

Az OGYSZ egyik kiemelkedő feladata, hogy befogadó gyermekotthonokat is működtet és ennek keretében gondoskodik az azonnali befogadásról és a teljeskörű ellátásról, arra az átmeneti időre, míg a gyámhivatal döntést nem hoz a gyerek hazagondozásáról vagy tartós gondozási helyre kerüléséről.

A gyámhivatalok felkérésére az OGYSZ mediátora támogatott közvetítői eljárásban a gyermek érdekének megfelelően segíti elő a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozását.

Nagy baj esetén a több gyermek áldozattá válása, vagy a gyermek áldozattá válásának több gyermekre vonatkozó jelentős hatása esetén a gyermekeket ért trauma feldolgozása és az ellátást biztosító szakemberek tevékenységének támogatása érdekében kríziskezelő szolgáltatást nyújt.

Az OGYSZ a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok szakértői tudására hagyatkozva szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat lát el, kutatómunkákat támogat, továbbképzéseket szervez és elősegíti a terepen dolgozó gyermekvédelmi szereplők összefogását.

Részletes információk: https://ogysz.hu/ 

Kapcsolódó témák:

Szervezeti egység