Szakmai Irányítási Főosztály

Szakmai Irányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9056 mellék
E-mail: szakmai.iranyitas@szgyf.gov.hu

Feladata a fenntartott intézmények szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása.
Az Szakmai Irányítási Főosztály vezetője feladatait a szervezeti igazgató irányítása mellett látja el. Távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a Szakmai Irányítási Főosztály főosztályvezetőjét a Szolgáltatás-tervezési Osztályt vezető főosztályvezető-helyettes helyettesíti.

Szolgáltatás-tervezési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9056 mellék
E-mail: szolgaltatas.tervezes@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) az ellátórendszer stratégiai fejlesztési tervének elkészítése, végrehajtásának koordinálása;

2) az ellátórendszer infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó javaslattétel;

3) javaslattétel az országos ellátórendszer fejlesztésére;

4) az ellátások iránti igények alakulásának, az ellátotti létszám változásának, a férőhelyek alakulásának, területi megoszlásának elemzése;

5) összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott, és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek;

6) ellátja a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai működésével kapcsolatos titkársági teendőket;

7) az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága felügyelete és közvetlen irányítása mellett működő javítóintézetek fenntartói feladatainak ellátása.

Gyermekvédelmi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 4033 mellék
E-mail: gyermekvedelem@szgyf.gov.hu
Fő feladatai a gyermekvédelmi intézmények tekintetében:

1) a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatok összesítése, értékelése, elemzése;

2) az intézmények alapító és megszüntető okiratának szakmai előkészítése;

3) éves szakmai ellenőrzési terv elkészítése;

4) helyszíni vizsgálatok végzése;

5) rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok elvégzése;

6) intézményi térítési díj összegének véleményezése;

7) ellátási szerződések, megállapodások előkészítése;

8) az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága szakmai irányítása mellett működő közvetlen fenntartású gyermekvédelmi intézmények fenntartói feladatainak ellátása;

9) ellátja a Főigazgatóság központi szerve fenntartásában működő központi speciális gyermekotthonok fenntartói feladatait.

Szociális Feladatellátási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 4032 mellék
E-mail: szocialis.feladatellatas@szgyf.gov.hu
Fő feladatai a szociális intézmények tekintetében:

1) a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatok összesítése, értékelése, elemzése;

2) az intézmények alapító és megszüntető okiratának szakmai előkészítése;

3) éves szakmai ellenőrzési terv elkészítése;

4) helyszíni vizsgálatok végzése;

5) rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok elvégzése;

6) intézményi térítési díj összegének véleményezése;

7) ellátási szerződések, megállapodások előkészítése.

Szakmafejlesztési és Kutatási Osztály
Jelenleg nincs megbízott vagy kinevezett vezető.
Telefonszám: +36-1-769-1704 /  mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) Saját fenntartású intézmények esetében:

a) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását;
b) kutatásokat folytat, illetve szervez;
c) új gondozási módszerek kidolgozása, bevezetése és megvalósítása;
d) szakmai programok megszervezése, lebonyolítása;
e) hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése az ágazati stratégiai döntések megalapozására;
f) a hazai és a külföldi szakirodalom és tapasztalatok, az ágazati ellátásokat érintő tudományos kutatómunka eredményeinek nyomon követése, és azok elterjesztésének és gyakorlati alkalmazásának elősegítése;

2) a Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikák, felmérések, elemzések, kutatások, összefoglaló tanulmányok elkészítése, elemzések, értékelések készítése, kutatások kezdeményezése, kutatások, elemzések, tanulmányok publikációra történő előkészítése;

3) a Főigazgatóság szociális alap- és szakellátási, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani feladatainak ellátásába bevonhat, vagy egyes feladatainak ellátására pályázat alapján kijelölhet szakértőket, szociális szolgáltatókat, intézményeket, hálózatokat és szakmai szervezeteket.

Vissza