II.25 Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.
Utolsó módosítás: 2024. április 25.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételben releváns információ.