I.8 Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, alapító okirat, kezelő szervének tagjai
Utolsó módosítás: 2024. május 23.

Felügyelt Közalapítványok