III.3 Szerv által nyújtott támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Utolsó módosítás: 2024. április 25.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételben releváns információ