III.6 Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Utolsó módosítás: 2024.április 25.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételben releváns információ.