Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (OGYSZB)

Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 42.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-769-1846
E-mail: ogyszb@szgyf.gov.hu
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (OGYSZB) a főigazgató mellett önálló belső szervezeti szabályokat (működés, képviselet, kiadmányozás, ügyintézés) tartalmazó ügyrend alapján működő, szakértőkből álló testület, amelynek tagjait és vezetőjét a miniszter jelöli ki.Az OGYSZB feladata:

– szakmai véleményt készíteni a nevelésbe vételi eljárás, illetve a gondozási hely megváltoztatására irányuló eljárás során, ha a gyermek gondozási helyeként a vármegyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság központi speciális gyermekotthont javasolja,

– felülvizsgálni a vármegyei bizottságnak a gyermek gondozási helyének meghatározása tárgyában született szakmai véleményét, ha azt az érdemi határozat elleni fellebbezési eljárásban kérték,

– a gyámhivatal felkérésére szakmai véleményt készíteni az új elhelyezési tervhez,

– az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekek esetében szakmai véleményt készíteni a gyámhivatal felkérésére,

– javaslatot tehet arra, hogy a gyermek teljes körű ellátásának időtartama a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, illetve a központi speciális gyermekotthonban a 2 évet meghaladja,

– gyámhatóság felkérésére a központi speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek ellátási szükségletének felülvizsgálatát elvégzi,

– kérelmére megszervezi a nevelőszülő pszichológiai alkalmasságának ismételt vizsgálatát,

– a központi speciális gyermekotthon értesítése alapján nyilvántartást vezet a gyermekotthon üres férőhelyeiről,

– tevékenységéről évente (a tárgyévet követő év január 31-ig) beszámol a miniszternek.