Intézményfejlesztési Főosztály

Intézményfejlesztési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu

Feladata a Főigazgatóság uniós és egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.
Az Intézményfejlesztési Főosztály vezetője főosztályvezetői feladatait a fejlesztési igazgató irányítása mellett látja el. Tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítését a Koordinációs Osztályt vezető főosztályvezető-helyettes látja el.

Koordinációs Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) az integrációmenedzsment-feladatok elvégzése;

2) projekt-kommunikációs feladatok összehangolása;

3) a főosztály adminisztrációs és HR tevékenységének ellátása;

4) pályázati lehetőségek felkutatása és tájékoztatók készítése.

Monitoring Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) a projektek támogatás-elszámolási tevékenységeinek módszertani támogatása, protokollok kidolgozása;

2) monitoring: a források felhasználásának, az eredményeknek és a teljesítményeknek mindenre kiterjedő – többek között szabályossági, hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata rendszeres jelleggel projekt szinten;

3) kontrolling: a monitoring által szolgáltatott információk segítségével a projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése, a tervezett és a tényleges folyamatok összehasonlításával, elemzésével.

Projektfenntartási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) a lezárt projektek fenntartási feladatai teljesülésének nyomon követése;

2) a nyilvántartási és iratmegőrzési feladatok ellátása és koordinálása;

3) a fenntartási jelentési kötelezettség teljesítése és koordinálása.

Projekttervezési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) az intézményi fejlesztések összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között;

2) a projektek összehangolásával szinergiák azonosítása;

3) pályázattervezési feladatok végzése;

4) értékelés: a tervezett és a ténylegesen megvalósult állapot közötti eltérés vizsgálata, a projektek eredményei és hatásai elemzésével, azaz a projektek hatékonyságának értékelése.

Kiemelt Pályázatok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu
Fő feladata:

1) a kiemelt eljárásrend alapján megvalósuló támogatott projektek pályázati dokumentációjának elkészítése;

2) a kiemelt eljárásrend alapján megvalósuló támogatott projektek menedzsment feladatainak ellátása;

3) a folyamatok során mérföldkövek és döntési pontok rögzítése.

Standard Pályázatok Osztálya
Jelenleg nincs megbízott vagy kinevezett vezető.
Telefonszám: +36-30-565-9386
E-mail: pi@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) Főigazgatósági és intézményi pályázatok elkészítésében való közreműködés;

2) a pályázati támogatással megvalósuló projektek menedzsment feladatainak összehangolása, szervezése;

3) a folyamatok során mérföldkövek és döntési pontok rögzítése.

Vissza