Integritásmenedzsment Főosztály

Integritásmenedzsment Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9065 mellék
E-mail: integritasmenedzsment@szgyf.gov.hu
Az integritás alapú működés alatt a szervezet szabályszerű, az irányító szerv és a szervezet vezetője által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működést értjük. A szervezeti integritás megvalósításáért a szervezet valamennyi tagja felelős és e cél elérésében hárul kulcsszerep az Integritásmenedzsment Főosztályra.
Az Integritásmenedzsment Főosztály, a szervezeti egységben dolgozó integritás tanácsadó, adatvédelmi tisztviselő és információbiztonsági felelős a főigazgató közvetlen irányítása mellett látja el feladatait.Feladatai:

1.    Az integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra vonatkozó bejelentések kivizsgálása, különös tekintettel a büntetőjogi felelősséggel bíró bejelentésekre.
2.    A bekövetkezett humánkockázati események kivizsgálása, bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb károsító magatartás esetén feltárja a tényállást, amelynek megküldésével – indokolt esetben – a fegyelmi eljárás elrendelésére javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója számára, illetve feljelentéssel él a nyomozóhatóság felé.
3.    Kapcsolatot tart a különböző hatóságokkal, nemzetbiztonsági szolgálatokkal (többek között az Alkotmányvédelmi Hivatallal, a rendőrséggel, a Terrorelhárítási Központtal), támogatást nyújt a megkereső hatóságok, országos hatáskörű szervek részére.
4.    A jogszabályban meghatározott megbízhatósági vizsgálat hatálya alá tartozó védett állomány vonatkozásában kapcsolat tartás a Nemzeti Védelmi Szolgálattal.
5.    A jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzése.
6.    Az egyenlő bánásmód követelményét sértő magatartások kivizsgálásának ellátása, valamint hivatásetikai kérdésekben tájékoztatás nyújtása.
7.    Hivatásetikai témájú képzésekre javaslattétel, továbbá ezen képzések szervezése.
8.    A honvédelmi vonatkozású teendőkkel kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzése.
9.    Integritási és korrupciós kockázatok felmérése, az ehhez szükséges kérdőív összeállítása, az adatszolgáltatás biztosítása és koordinációja.
10.    Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv összeállítása.
11.    Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló éves integritásjelentés elkészítése.
12.    Tanácsadás és tájékoztatás hivatásetikai kérdésekben.
13.    Korrupció ellenes témájú képzésekre javaslattétel, továbbá ezen képzések szervezése,.
14.    Az integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra vonatkozó bejelentések fogadása.
15.    A Főigazgatóság kockázatkezelési szabályzatában meghatározott feladatok ellátása, az éves kockázatfelmérés kezdeményezése, kockázati térkép összeállítása.
16.    Munkafolyamatok elemzése és tanulmányozása alapján javaslattétel a korszerűsítésre.
17.    A Főigazgatóság információs rendszereinek biztonságával összefüggő feladatok ellátása.
18.    Adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
19.    Integritás tanácsadói feladatok ellátása.
20.    Panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének ellátása.

Vissza