Főigazgatói iroda

Főigazgatói Iroda
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 5717 mellék
E-mail: titkarsag@szgyf.gov.hu

Feladata a központi koordinációs, ügyviteli, kommunikációs tevékenységek biztosítása, valamint a megfelelő informatikai infrastruktúra és humánerőforrás rendelkezésre állásának támogatása.
A Főigazgatói Iroda vezetője feladatait a szervezeti igazgató irányítása mellett látja el. Távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesítését a Főigazgatósági Titkárságot vezető főosztályvezető-helyettes látja el.

Főigazgatósági Titkárság
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 5717 mellék
E-mail: titkarsag@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) értekezletek megszervezése, előkészítése, dokumentálása, emlékeztetők készítése, a végrehajtás nyomon követése;

2) munkaterv, feladattervek, intézkedési tervek készítése;

3) a kimenő dokumentumok elkészítésének koordinálása, szerkesztése, elkészítése;

4) a Főigazgatóság titkársági feladatainak koordinálása;

5) sajtókapcsolatok, sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések, interjúk szervezése, sajtófigyelés, a sajtóbeli megjelenések archiválása;

6) egységes médiakommunikációs megjelenés biztosítása;

7) az ügyviteli munka, ügykezelés irányítása és ellenőrzése;

8) az iratkezelési szabályzat és az irattári terv elkészítése;

9) az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzése;

10) irattári őrzés biztosítása;

11) minősített adatot tartalmazó ügyiratok kezelése;

12) a költségvetési adatszolgáltatás kivételével a központi szerv egységes adatkérési feladatainak ellátása.

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9054 mellék
E-mail: tarsadalmi.kapcsolatok@szgyf.gov.hu

Fő feladatai:

1) a lakosság közérthető tájékoztatása;

2) közéleti, egyházi, civil kapcsolattartás;

3) a Főigazgatóság külső kapcsolatainak szervezése;

4) a Főigazgatóság protokoll-listájának nyilvántartása;

5) a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjainak a koordinációja, különös figyelemmel a lelki gondozási programokra.

Informatikai Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9053 mellék
E-mail: informatika@szgyf.gov.hu
Fő feladatai:

1) a Főigazgatóság informatikai koncepciójának kialakítása és rendszerének működtetése;

2) a Főigazgatóság interneten – adatszolgáltatóként és üzemeltetőként – történő megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatok ellátása;

3) a Főigazgatóság központi informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése;

4) az integrált gazdaságirányítási rendszer működtetésében való részvétel;

5) a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereinek üzemeltetése és fejlesztése;

6) az információbiztonság megvalósításában való részvétel;

7) közreműködik a központi nyugdíjbiztosítási szerv által működtetett és fejlesztett, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvos-szakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer működtetésében.

Humánpolitikai Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 8404 mellék
E-mail: humanpolitika@szgyf.gov.hu

Fő feladatai:

1) a főigazgató kinevezési jogkörébe tartozó feladatok elvégzése;

2) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárás lefolytatása;

3) kötelező továbbképzési rendszer működtetése, valamint a kormánytisztviselők képzésének megszervezése

4) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatással, valamint szemészeti szűrővizsgálattal kapcsolatos feladatok elvégzése

5) létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

6) teljesítményértékelés

7) szociális és egészségügyi juttatások biztosítása

 Vissza