Powered by EverLive.net

Általános közzétételi lista - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság releváns közérdekű adataira vonatkozóan- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK  
1.1.1. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK (Utolsó módosítás: 2017.05.02.) hivatkozás
1.1.2. SZERVEZETI STRUKTÚRA (Utolsó módosítás: 2017.04.03.) hivatkozás
1.1.3. AZ SZGYF VEZETŐI (Utolsó módosítás: 2020.03.04.)központ - kirendeltségek
1.1.4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ (Utolsó módosítás: 2018.05.31.) hivatkozás
1.2. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (Utolsó módosítás: 2016.08.10.) hivatkozás
1.3. FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK (Utolsó módosítás: 2018.11.08.) hivatkozás
1.4. FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOK (Utolsó módosítás: 2019.04.17.) hivatkozás
1.5. FELETTES SZERV (Utolsó módosítás: 2016.06.01.) hivatkozás
1.6. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (Utolsó módosítás: 2016.06.01.) hivatkozás

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1. AZ SZGYF ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE hivatkozás
2.1.1. MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOKtörvény- kormány rendelet
2.1.2. SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK: ALAPÍTÓ OKIRAT
hivatkozás
2.1.3. SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
hivatkozás
2.1.4. BELSŐ SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK
hivatkozás
2.1.5. SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK: ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATutasítás- szabályzat
2.2. AZ SZGYF ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN hivatkozás
2.3. SZGYF ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOK hivatkozás
2.4. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE hivatkozás
2.5. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁK hivatkozás
2.5.1. INTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS hivatkozás
2.5.2. SZGYF ÉVES SZAKMAI BESZÁMOLÓ hivatkozás
2.6. AZ SZGYF ÁLTAL FENNTARTOTT NYILVÁNTARTÁSOK, ADATBÁZISOK központ - kirendeltségek
2.7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK hivatkozás

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
3.1. ELLENŐRZÉSEK  
3.1.1. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA Közzétételi időszakban nem volt vizsgálat
3.1.2. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI hivatkozás
hivatkozás
3.1.3. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK - FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK Közzétételi időszakban nem volt ellenőrzés
3.1.4. A MŰKÖDÉSI STATISZTIKA hivatkozás
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK  
3.2.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK hivatkozás
3.2.2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK hivatkozás
3.3. GAZDASÁGI ADATOK  
3.3.1. A FOGLALKOZTATOTTAK hivatkozás
3.3.2. TÁMOGATÁSOK Közzétételi időszakban nem volt támogatás
3.3.3. ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK hivatkozás
3.3.4. EGYÉB KIFIZETÉSEK Közzétételi időszakban nem volt kifizetés
3.3.5. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK hivatkozás
3.3.6. KÖZBESZERZÉS hivatkozás


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba részbeni jogutódlással beolvadt költségvetési szerveknek az Info tv. alapján közzéteendő közérdekű adatai:

Türr István Képző és Kutató Intézet által 2016. 08. 31. napjáig közzétett közérdekű adatai

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2016. 12. 31. napjáig közzétett közérdekű adatai