Powered by EverLive.net
Főigazgatósági Titkársági és Szervezetfejlesztési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: -
E-mail: -

Feladata a Főigazgatóság titkársági, adminisztrációs, igazgatási és ügyviteli, a kommunikációs és sajtókapcsolati, továbbá a fenntartóváltással összefüggő feladatok ellátása. A Főigazgatósági Titkársági és Szervezetfejlesztési Főosztály vezelöje feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja.

Igazgatási ás Ügyviteli Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: -
E-mail: -
Fő feladatai:

1. ellátja a főigazgatói, az igazgatói és a vezetői értekezlet titkársági feladatait, gondoskodik az értekezletek megszervezéséről, előkészítéséről, dokumentálásáról, emlékeztetők készítéséről,

2. szervezi a főigazgató ás az általános főigazgató-helyettes programját, koordinálja a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjait,

3. közreműködik az igazgatási döntések végrehajtásában,

4. ellátja a Főigazgatóság protokoll-listájának nyilvántartását,

5. ellátja a Főigazgatósághoz érkező iratok feldolgozását, intézését, a titkársági ügyviteli feladatokat, a Főigazgatóságra érkező papír és elektronikus dokumentumok tárgykör szerint illetékes főigazgató-helyettes, főosztályvezető részére történő továbbítását,

6. gondoskodik a Főigazgatóság elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról,

7. elvégzi a Főigazgatóság ügyviteli munkájának, ügykezelésének irányítását és ellenőrzését,

8. gondoskodik az iratkezelési szabályzat ás az irattári terv elkészítéséről,

9. gondoskodik az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséról,

10. biztosítja az irattári őrzést,

11. kezeli a minősített adatot tartalmazó ügyiratokat.
Szervezetfejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail: -
Fő feladatai:

1. gondoskodik a Főigazgatóság internetes honlapjának, továbbá más, tematikusan kapcsolódó Főigazgatósági honlapoknak a tartalmi frissítéséről az Informatikai Főosztállyal együttműködésben,

2. gondoskodik a belső kommunikáció elősegítése érdekében a Főigazgatóság belső intranetes hálózatának frissítéséről, karbantartásáról az Informatikai Főosztállyal együttműködésben,

3. összeállítja a Főigazgatóság éves munkatervét,

4. összeállítja a Főigazgatóság tevékenységéről készülő éves értékelő jelentést, beszámolót,

5. ellátja a fenntartott intézmények tekintetében a fenntartóváltással kapcsolatos koordinatív feladatokat, mellyel összefüggésben adatgyűjtést és adatrendszerezést végez, adatszolgáltatást teljesít az EMMI részére,

6. ellátja a Főigazgatóságot érintő kommunikációs ás sajtókapcsolati feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság külső kommunikációs tevékenységének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint,

7. ellátja a Főigazgatóság nemzetközi ügyeinek szervezését és intézését,

8. ellátja a Főigazgatóságot érintő nemzetközi kötelezettségek teljesítésének irányítását ás felügyeletét.

9. naprakészen figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, a megpályázható kiírásokról összefoglalót készít a főigazgató, illetve az érintett szervezeti egységek számára, ellátja a pályázatok megírásának irányítását és koordinálását.

Vissza