A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatunk el a rászoruló személyekhez.

RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című felhívás

Az RSZTOP-1.1.1-16 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-projektek végrehajtása 2 szakaszban valósul meg. Az 1. szakasz célja egy három megyére kiterjedő „Pilot projekt” megvalósítása volt, amelynek tapasztalatait felhasználjuk a 2. szakasz országos végrehajtása során.

RSZTOP -1.1.1-16-2016-00001 - Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára („pilot” szakasz)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), jogutódlással átvette a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált kiemelt projekt megvalósítására 2016. május 10-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma - EFOP-RSZTOP Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását.

Az 1. szakasz előkészítése 2016-ban, a tényleges megvalósítás 2017 júniusában kezdődött, lezárására pedig 2018. szeptember 30-án került sor. Az osztások 2018. júniusban lezárultak. A célcsoport meghaladta a 10 ezer főt. Az élelmiszercsomagok vásárlására 1,055 milliárd Ft állt rendelkezésre. A megvalósítás helyszínei Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék voltak.

A projekt keretében élelmiszercsomaghoz jutottak a kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában 7-14 éves korú) gyermekek családjai, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyák, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától).

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 projekt keretében 2017. június és 2018. június között a három megyében összesen 150 567 db élelmiszercsomag kiosztására került sor.

RSZTOP 1.1.1-16-2016-00002 - Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében

- Támogatás összege: ~18,824 milliárd Ft (indikátor: 100.000 fő/év)
- Támogatási szerződés az SZGYF és az Irányító Hatóság között megkötésre került
- Osztások tényleges megkezdése: 2017 decemberétől, folyamatosan, a koronavírusjárvány időszakában is.

- Célcsoport: a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves gyermeket nevelő családok, illetve olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától). A nyári időszakban (iskolai szünet alatt) a célcsoport évi egy alkalommal kibővül a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 7-14 éves gyermeket nevelő családokkal.

Az RSZTOP-1.1.1. két szakasza keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor. Ezen kiemelt projekt keretében alapvető élelmiszereket tartalmazó, kb. 6-10 kg közötti súlyú csomagokat osztunk, általában havonta egy alkalommal, megközelítőleg hathavonta kisebb-nagyobb mértékben változó csomagtartalommal.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 projekt megvalósítása országos, ugyanakkor az indulásakor még tartott a pilot program, így 2017 decemberében még 16 megyében kezdődött meg a 2. szakasz keretében az osztás.

2018. júliustól a projekt már valóban országosra bővült, így jelenleg is mind a 19 megyében a 2. szakasz élelmiszercsomagjainak osztása zajlik, az átlagosan havi kb. 19-21.000 főt kitevő célcsoport számára. A nyári időszakban zajló osztások keretében a 7-14 éves korú RGYK jogosultakkal együtt már több mint 100.000 gyermek és várandós anya részesülhet élelmiszercsomagban.

2017. december 01. - 2022. július 31. között összesen már több mint 1.474.000 db csomagot osztottunk ki a projekt keretében. A csomagok osztása folyamatos volt a rászorulók érdekében a veszélyhelyzet időszakában is, az SZGYF Kirendeltségei és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok együttműködésében.

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 - Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

- Támogatás összege: ~ 5,340 milliárd forint (ebből alapvető fogyasztási cikkek („babacsomag”) 2,236 milliárd Ft, indikátor: 20.000 fő/év; ezen felül anyagi támogatás („tanszercsomag”) 3,104 milliárd Ft, indikátor: 2022. 12. 31-ig összesen 320.000 fő.
- Támogatási szerződés az SZGYF, a konzorciumi partner és az Irányító Hatóság között megkötésre került
- Osztások megkezdése: 2018. február, évi egy alkalommal (alapvető fogyasztási cikkek), 2019. augusztus (tanszercsomag).

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében alapvető fogyasztási cikkekkel és anyagi támogatással lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-2.1.1. keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttat a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves gyermeket nevelő családok, valamint az olyan háztartásban élő várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától) életminőségének javítása érdekében, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. A szegénységben élő gyermekek esetében olyan hiányzó fogyasztási cikkek nyújthatók, mint például babacsomag, a gyermek életkorának megfelelő könyvek és készségfejlesztő játékok, tisztálkodó és mosószerek.

A projekt keretében 2019. évtől ezen felül alapvető anyagi támogatás (tisztálkodási szerek és iskolai felszerelések) nyújtása is megvalósul 1-8. évfolyamos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a Klebelsberg Központ, mint konzorciumi partner által megvalósítva.

Az RSZTOP-2.1.1 projekt keretében 2018. február -2022. július 31. között mintegy 115.113 db alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot osztottunk ki a rászorulói célcsoport tagjai körében. A 2022. évi osztásokra május-július közötti időszakban került sor.
A Klebelsberg Központ megvalósításában 2019. évben továbbá közel 30.400 fő 1-8. évfolyamon tanuló gyermek részesülhetett „tanszercsomagban”, míg a 2020. évben ez már mintegy 106.000 gyermeket érintett. A tanszercsomagok osztása 2021. évben is sikeresen lezajlott, 110.480 gyermek részére és a program 2022. évben is folytatódik.

RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára”

Projekt azonosítószáma: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001

Magyarország Kormányának felhívása alapján az RSZTOP-4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak:
1. rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban részesülő személyek,
2. nyugellátásban részesülő személyek,
3. időskorúak járadékában részesülők,
4. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyek,
A végső kedvezményezettek kiválasztása (a jogosulti lista) a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján történik. A jogosultság az adott személy jövedelme alapján kerül meghatározásra. A támogatásban részesülők kiválasztásánál prioritást élveznek az időskorúak járadékában és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők, majd a további fenti ellátásokból származó legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek. A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő személyek támogatásban nem részesíthetők.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében a szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására kerül sor. A Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap támogatja az Európai Unió Európa 2020 stratégiája céljait, amelyek eléréséhez az RSZTOP projekt is hozzájárul, a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányuló programmal.

Az RSZTOP kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

A program során, várhatóan 2023-ig, évente kettő-négy alkalommal kapnak csomagot a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló levélben értesítjük őket. A projekt során legalább 50 000 rászoruló kap rendszeres időközönként támogatást. Az első osztási időszak ütemezetten 2018 áprilistól - júniusig tartott, 1055 településen került sor osztásra.

2022. júliusig kiosztott csomagok száma: 554.750 db

Projekttel kapcsolatos adatok:

A rendelkezésre álló forrás: 9.619.769.375.- Forint.

Jogosultak száma: országosan ~ 55 ezer fő

Csomag:
A csomag közel 10 kg súlyú és tartós élelmiszert tartalmaz, többek között tejet, lisztet, rizst, száraztésztát, finomított napraforgó étolajat.


Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.