Powered by EverLive.net

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb törvények

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról