HU / EN

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Gratulálunk a versenyzőknek!

Tíz sportegyesület 46 versenyzője vett részt a Kormos István Asztalitenisz Emlékversenyen...

A Zalai Hírlap sportrovatának tagjai, tudósítói és a felkért sportszervezetek a hagyományokhoz híven, 2018 végén ismét megválasztották az év...

„Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, / Nehéz az lehet, de Lehetetlen az nincs!” A népszerű együttes, Kowalsky meg a Vega egyik számára utal...

Idén 17. alkalommal került megrendezésre a gasztronómia területének hazai legnagyobb versenye, a Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokság...

Nagy érdeklődés mellett, vidám hangulatban zajlott január 26-án, szombaton az a vidám családi nap, melyet a nevelőszülői hivatás...

Esélyteremtési Főosztály

Esélyteremtési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:+36-1-769-1704 / 9057 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a fenntartott intézmények ellátottjainak és gondozottjainak képviselete, jogaik érvényesülésének biztosítása.
Az Esélyteremtési Főosztály vezetője feladatait az intézményirányítási igazgató irányítása mellett látja el. Tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítését az Ellátottjogi Osztályt vezető főosztályvezető-helyettes látja el.

Ellátottjogi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9064 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a szociális szakellátási intézmények ellátottai tekintetében ellenőrzi, szükség esetén kivizsgálja a szociális ellátások során az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, illetve az egyes ellátotti csoportok speciális jogainak érvényesülését;

2) szakmailag támogatja az ellátottak társadalmi integrációját, önálló életvitelét megteremtő szakmai, kompetenciafejlesztő programok megvalósítását;

3) a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjainak a koordinálása, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, és a sport- és egészséges életmód programokra;

4) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének szakmai koordinációja.

Gyermekjogi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 4034 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a gyermekvédelmi szakellátási intézményi ellátottak és a javítóintézeti növendékek tekintetében felügyeli a gyermeki jogok teljesülését;

2) javaslatokat tesz a gyermeki jogok teljes körű érvényesülésének biztosítása érdekében;

3) a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjainak a koordinálása, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, és a sport- és egészséges életmód programokra.

Fogyatékosságügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 3801 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a szakmai irányelvek, a jogszabályi környezet változásának nyomon követése, tájékoztatás küldése az érdekeltek részére (pl. a szolgáltatói nyilvántartással, a működési engedélyekkel, a jelentési kötelezettségekkel kapcsolatban);

2) a Főigazgatóság fogyatékos ellátottjai intézményi kitagolásának elősegítése, figyelemmel kísérése, illetve a különböző fogyatékossági csoportok ellátása során a legjobb gyakorlatok és módszertanok összegyűjtése és adaptálásának elősegítése;

3) a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézményekben élő fogyatékos ellátottak elemi rehabilitációjának megalapozása;

4) a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének szakmai támogatása;

5) a fogyatékkal élő ellátottak tekintetében országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése;

6) az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkári (személyi) feladatainak ellátása.

Drogmegelőzési Programok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-396-6748
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását; koordinációs feladatai keretében kapcsolatot tart, adatbázist működtet és törekszik az interdiszciplináris együttműködés kialakítására;

2) ellátja a drogpolitikai célú programok kidolgozását, lebonyolítását, a hazai és uniós pályázatok szakmai előkészítését; szakértői tevékenységet lát el az EMMI kábítószerügyi pályázatok előkészítésében, a pályáztatási folyamatban és elbírálásban;

3) elősegíti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulását, szakmailag támogatja folyamatos működésüket, elősegíti az országos hálózat koordinációját;

4) ellátja a Kábítószerügyi Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat, és részt vesz a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos pályázatok szakmai tartalmának kidolgozásában;

5) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, kapcsolatot tart az elterelésben érintett más intézményekkel, szolgáltatókkal;

6) segíti a prevencióban érintett szakemberek és intézmények közötti együttműködést, az együttműködési keretek kimunkálását, továbbá javaslatokat fogalmaz meg és szakértői tevékenységet folytat az iskolai egészségfejlesztési programok minőségbiztosításának előmozdítása érdekében.

Vissza

 

banner4.jpg