Powered by EverLive.net
Esélyteremtési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9057
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a fenntartott intézmények ellátottjainak és gondozottjainak képviselete, jogaik érvényesülésének biztosítása.
Az Esélyteremtési Főosztály vezetője feladatait az intézményirányítási igazgató irányítása mellett látja el.

Ellátottjogi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9069
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a szociális szakellátási intézmények ellátottai tekintetében ellenőrzi, szükség esetén kivizsgálja a szociális ellátások során az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, illetve az egyes ellátotti csoportok speciális jogainak érvényesülését;

2) szakmailag támogatja az ellátottak társadalmi integrációját, önálló életvitelét megteremtő szakmai, kompetenciafejlesztő programok megvalósítását;

3) a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjainak a koordinálása, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, és a sport- és egészséges életmód programokra;

4) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének szakmai koordinációja.

Gyermekjogi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-333-0801
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a gyermekvédelmi szakellátási intézményi ellátottak és a javítóintézeti növendékek tekintetében felügyeli a gyermeki jogok teljesülését;

2) javaslatokat tesz a gyermeki jogok teljes körű érvényesülésének biztosítása érdekében;

3) a fenntartott intézmények kiemelt szakmai programjainak a koordinálása, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, és a sport- és egészséges életmód programokra.

Fogyatékosságügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9057
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a szakmai irányelvek, a jogszabályi környezet változásának nyomon követése, tájékoztatás küldése az érdekeltek részére (pl. a szolgáltatói nyilvántartással, a működési engedélyekkel, a jelentési kötelezettségekkel kapcsolatban);

2) a Főigazgatóság fogyatékos ellátottjai intézményi kitagolásának elősegítése, figyelemmel kísérése, illetve a különböző fogyatékossági csoportok ellátása során a legjobb gyakorlatok és módszertanok összegyűjtése és adaptálásának elősegítése;

3) a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézményekben élő fogyatékos ellátottak elemi rehabilitációjának megalapozása;

4) a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének szakmai támogatása;

5) a fogyatékkal élő ellátottak tekintetében országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése;

6) az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkári (személyi) feladatainak ellátása.

Drogmegelőzési Programok Osztálya
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-396-6748
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fő feladatai:

1) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását; koordinációs feladatai keretében kapcsolatot tart, adatbázist működtet és törekszik az interdiszciplináris együttműködés kialakítására;

2) ellátja a drogpolitikai célú programok kidolgozását, lebonyolítását, a hazai és uniós pályázatok szakmai előkészítését; szakértői tevékenységet lát el az EMMI kábítószerügyi pályázatok előkészítésében, a pályáztatási folyamatban és elbírálásban;

3) elősegíti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulását, szakmailag támogatja folyamatos működésüket, elősegíti az országos hálózat koordinációját;

4) ellátja a Kábítószerügyi Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat, és részt vesz a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos pályázatok szakmai tartalmának kidolgozásában;

5) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, kapcsolatot tart az elterelésben érintett más intézményekkel, szolgáltatókkal;

6) segíti a prevencióban érintett szakemberek és intézmények közötti együttműködést, az együttműködési keretek kimunkálását, továbbá javaslatokat fogalmaz meg és szakértői tevékenységet folytat az iskolai egészségfejlesztési programok minőségbiztosításának előmozdítása érdekében.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok"

Vissza