Visszaélés bejelentése, Integritásbejelentés

TÁJÉKOZTATÓ
a Főigazgatóságra érkezett belső visszaélések és integritásbejelentések kezeléséről

Integritásbejelentéssel bárki fordulhat az integritásbejelentéssel összefüggő tárgykörben a Főigazgatósághoz.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

  1. a munkatárs,
  2. az a személy, akinek a Főigazgatóságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  3. a Főigazgatósággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek az esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  4. Főigazgatósággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
  5. a Főigazgatósággal szerződéses kapcsolatban álló, szerződéses kapcsolatban állt vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  6. a Főigazgatóságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  7. a Főigazgatósággal a d) és az f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, é
  8. az a személy, akinek a d) vagy az f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Főigazgatósággal megszűnt

 

Belső visszaélések és integritásbejelentés benyújtásának formái

a) személyesen                                 1132 Budapest, Visegrádi út 49.       szerda-csütörtök: 13:00-16:00 óráig
b) postai úton                                    1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
c) telefonon                                       +36 70/198-7630
d) elektronikus úton
    elektronikus levélben                info@szgyf.gov.hu vagy az integritas@szgyf.gov.hu
    ügyfélkapun keresztül               Témacsoport: Panaszok/közérdekű bejelentések
                                                                                  Ügytípus azonosító: 900
                                                                                  Ügytípus neve: Panaszok, közérdekű bejelentések
                                                                                  (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)
    hivatali kapun keresztül SZGYF KRID azonosító: 334967975
A személyesen megtett bejelentést a Főigazgatóság írásba foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A belső visszaélésekre vonatkozó és az integritásbejelentéseket az integritási tanácsadó vizsgálja ki a jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzítettek szerint.

Belső visszaélések és integritásbejelentésre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzó: a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023 évi XXV. törvény; 7/2023. (III. 24.) SZGYF szabályzat az SzGyF működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra von bejelentésekről; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szabályzata a belső visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárási szabályokról dokumentumok foglalják össze.