Az integritás-tanácsadó feladat- és hatásköre

Integritás-tanácsadó: Burszki Mónika

E-mai: integritas@szgyf.gov.hu

Tel.: +36-70-682-9238

Mivel foglalkozik az integritás-tanácsadó?

  • Az integritás-tanácsadó a főigazgató közvetlen irányításával látja el tevékenységét.
  • Részt vesz a Főigazgatóság belső kontrollrendszerének, integrált kockázatkezelési rendszerének kialakításában, működtetésében, továbbfejlesztésében és javaslatot tesz fejlesztésükre.
  • Ellátja a Főigazgatóság működésével összefüggő szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.
  • Aktualizálja a feladatait érintő belső szabályozó eszközöket.
  • Javaslatot tesz a Főigazgatóság hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzéseire, valamint közreműködik ezek megtartásában.
  • Tanácsot és tájékoztatást ad a Főigazgatóságon foglalkoztatott vezetői és nem vezetői munkakört betöltők számára a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
  • Működteti a belső visszaélés-bejelentési rendszert.