Panaszok, bejelentések

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Belső visszaélés bejelentés esetén a Főigazgatóság jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott bejelentő kör által megtett bejelentéseket vizsgálja ki. Integritási kockázat bejelentése (a továbbiakban: integritásbejelentés) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozóan tett bejelentés.