Panaszok, Közérdekű bejelentések

TÁJÉKOZTATÓ
a Főigazgatóságra érkezett panaszok és közérdekű bejelentések kezeléséről

Panaszok és közérdekű bejelentésekre vonatkozó általános információk

 • Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben a Főigazgatósághoz. Ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés kivizsgálásában nem a Főigazgatóság az illetékes, akkor – amennyiben az illetékes, eljárásra jogosult szerv megállapítható – a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül a Főigazgatóság az eljárásra jogosult szervhez átteszi.
 • Ügyintézési határidő: 30 nap, amely meghosszabbítható. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje a hosszabbítás esetében sem haladhatja meg a hat hónapot.
 • A Főigazgatóság mellőzi a panasz kivizsgálását:
  • ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt;
  • ha a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panaszt vagy közérdekű bejelentést küld a panaszos, közérdekű bejelentő;
  • ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát (a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi);
  • azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés esetén, azzal, hogy a Főigazgatóság a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Panasz és közérdekű bejelentés benyújtásának formái

a) személyesen                                 1132 Budapest, Visegrádi út 49.       10.00-14.00 óra között
b) postai úton                                    1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
c) telefonon                                       +36-1-769-1704
d) elektronikus úton
    elektronikus levélben                info@szgyf.gov.hu vagy
    ügyfélkapun keresztül               Témacsoport: Panaszok/közérdekű bejelentések
                                                                                  Ügytípus azonosító: 900
                                                                                  Ügytípus neve: Panaszok, közérdekű bejelentések
                                                                                  (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)
    hivatali kapun keresztül SZGYF KRID azonosító: 334967975
A személyesen bejelentett panaszt és közérdekű bejelentést a Főigazgatóság írásba foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Panaszok és közérdekű bejelentésre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzó: a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023 évi XXV. törvény; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 3/2023. (II. 6.) SZGYF szabályzata a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint a hatósági megkeresések ügyintézésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló dokumentum rendelkezik.