Vas vármegye Önkormányzata Szolgálatáért kitüntetésben részesültek munkatársaink

Vas Vármegye Önkormányzata az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen kitüntetéseket adtak át Sárváron, a Zene Házában. A megyei díjátadón három kollégánk részesült elismerésben. Hagyományosan minden év március 15-én, ünnepi közgyűlésen adják át a vármegyében szerzett kimagasló szakmai érdemek, eredmények és teljesítmények elismeréseként alapított kitüntető díjakat.

A díj átvételének pillanata

Vas Vármegye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek és Ifjúságvédelmi Tagozata elismerésben részesült Dala Csilla a Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye Millenium Speciális Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár gyermekfelügyelője.

Dala Csilla 15 éve dolgozik az Ikervári Gyermekotthonban gyermekfelügyelőként. Kezdettől fogva speciális szükségletű, magatartás-zavaros fiatalokkal foglalkozik. Gondozási feladatai mellett kiváló pedagógiai érzékkel, következetesen neveli növendékeit. Munkabírása, aktivitása kimagasló, a munkához való hozzáállása példaértékű. A lakásotthonában lakó gyerekek igazi „pótanyaként” tekintenek rá. Számára a gyermekotthoni munka: hivatás. Mindig a rábízott gyerekek érdekeit tartja szem előtt, értük minden tőle telhetőt megtesz.

Vas Vármegye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek és Ifjúságvédelmi Tagozata elismerésben részesült Guttmann Attila, a Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye Borostyánkő Gyermekotthon gépkocsivezetője.

Guttmann Attila közel 20 éve dolgozik a gyermekvédelmi rendszerben. A gépkocsivezetői teendői mellett mindig segítőkészen állt az egyéb feladatokhoz is. Pontos, precíz, proaktív és rendkívül sikeres módon tud egyszerre több dolgot is fejben tartani és megvalósítani. 2022. decemberében emberfeletti módon segédkezett a Kőszegi Leány Gyermekotthonból a Borostyánkő Gyermekotthona történő költözésben. Kiváló műszaki érzékével hatékonyabban átlátott egy-egy helyzetet és ennek köszönhetően sikeresebben tudott a költözés is megvalósulni.

A gyermekek biztonságát, védelmét elsődlegesnek tartja, ennek mentén végzi munkáját és olyannyira élete része a gyermekotthoni közeg, hogy ő maga apai féltő hozzáállását sem rejti el egy-egy viselkedésbeli kérdésben is. A gyermekek láthatóan felnéznek rá, ha megjelenik, körülötte sürögnek-forognak, ragaszkodnak hozzá, szeretettel fordulnak felé és emellett mindig számítanak rá a születésnapi ünnepségeken is. Attila a karbantartási munkákban is kiveszi a részét, ezzel is példát mutatva a gyermekeknek.

A díjátadó pillanatai

Vas Vármegye Szolgálatáért Szociális Tagozata elismerésben részesült Szabó László, az Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény műszaki csoportvezetője.

Szabó László, immár 25 éve dolgozik az intézményben, 2012-től műszaki üzemeltetési csoportvezetőként. Az elmúlt 10 évben sokrétű épület felújítási, karbantartási munka történt az intézményben, ezeknek a feladatoknak a sikeres kivitelezésében Szabó László jelentős mértékű szerepet vállalt. Az intézményi integrációt követően ellátja az összes telephely vonatkozásában is műszaki csoportvezetői teendőit is. Szakmai tevékenységére, a – megyénkben először ténylegesen megvalósuló -, Támogatott Lakhatás minél eredményesebb műszaki működtetésében is számítunk. A saját munkaterületén végzett napi tevékenysége elengedhetetlenül szükséges az ápolást, gondozást végző, szakosított szociális intézmény eredményes feladatellátásához. Műszaki szakemberként ő maga is egyre többet hangoztatja, „szociális szakember” minőségét.

Gratulálunk az elismerésekhez!

SZGYF

Vas Vármegyei Kirendeltség