16 találat

Külső szabályozó eszközök

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Szabályozó Eszközök

Az SZGYF létrejöttét és működését a jogszabályi hierarchiában különböző szintű jogszabályok teszik lehetővé és egyúttal jogi keretek közé, azaz szabályozzák. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alaptevékenységét és szervezetét meghatározó két legfontosabb törvény a 1993. évi III. törvény a…