Szabályozó Eszközök

Az SZGYF létrejöttét és működését a jogszabályi hierarchiában különböző szintű jogszabályok teszik lehetővé és egyúttal jogi keretek közé, azaz szabályozzák.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alaptevékenységét és szervezetét meghatározó két legfontosabb törvény a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról . Emellett a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról alkotott jogszabály fogalmazza meg a főigazgatóság jogállását és a főigazgató feladat- és hatáskörét

A velünk való kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz az alábbi gombra kattintva listázódnak ki az irányadó belső szabályozóink.