SZGYF fenntartású foglalkoztatók szakmai dokumentumai

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki 16. életévét betöltötte, más kereső tevékenységet nem végez, és intézményi jogviszonya alapján közösségi alapellátást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, rehabilitációs intézményi ellátást, lakóotthoni ellátást vagy támogatott lakhatást vesz igénybe.

A fejlesztő foglalkoztatás a Munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik.

Az alábbiakban megnyitható dokumentumokban bővebb információ található a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatosan. Amennyiben kérdése merül fel az intézményi fejlesztő foglalkoztatás témakörben, abban az esetben a Fejlesztő Foglalkoztatás Osztály a +36 70 504 6948 –as központi számon tud felvilágosítást adni.

2022. évi szakmai beszámoló fejlesztő foglalkoztatás vonatkozásában
Általános szakmai információk a fejlesztő foglalkoztatásról (PDF dokumentum)
Kötelező dokumentumok és segédletek (PDF dokumentum)
Kötelezően vezetendő dokumentumok
Útmutató – fejlesztő foglalkoztatás 2021. (PDF dokumentum)
Gyakran ismételt kérdések (PDF dokumentum)
Jogszabályok a Fejlesztő Foglalkoztatásban 2021. (PDF dokumentum)
Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos képzések
Szakmai beszámoló és elemzés 2020. év (PDF dokumentum)