Otthon a Parkban – szakmai konferencia az otthonról –

„Mert van egy hely, otthon, édes otthon,
Veled jutunk át majd azon a ponton,
Ahol nincs már semmi baj, csak mindig jó.”
(Kowalsky meg a Vega - Otthon, Édes Otthon)

konferencia31 450

A Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon Park szociális otthoni telephelye „Otthon az Otthonban” címmel szervezett szakmai konferenciát 2019.09.20-án. A rendezvényre valamennyi Somogy megyei szakosított szociális ellátást biztosító intézményt meghívták. A vendégek köre igazi „vegyes profil” volt, mivel állami, önkormányzati, civil, illetve egyházi fenntartó képviseletében is érkeztek a téma iránt érdeklődők. A konferenciát a védnökséget vállaló, Witzmann Mihály Országgyűlési Képviselő Úr nyitotta meg. Képviselő úr kiemelte, hogy korábban, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökeként fenntartói részről is volt kapcsolata a patalomi intézménnyel, ebből adódóan is ismeri a bentlakásos otthonok világát. Witzmann Mihály megköszönte az ellátórendszerben dolgozók lelkiismeretes munkáját és felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényhez hasonló programok milyen nagy jelentőséggel bírnak világunkban, ahol egyre kevésbé van lehetőség a személyes kapcsolatok ápolására. Varga Zoltán részlegvezető elmondta, hogy a patalomi Park szociális otthonban végzett munkájuk során az „otthon az otthonban” elv megvalósítására törekszenek, melynek kulcsát az ellátottak elégedettségében látja, ugyanakkor az otthon megvalósítása sok szempontból nehéz az intézményesített keretek miatt.

konferencia01 450

Az előadások mindegyike ezen témakört érintette. Ráczné Németh Teodóra, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának vezetője „Az otthonnal kapcsolatos fenntartásaink” című előadásában pszichológiai nézőpontból, a szükségletek és igények szempontjából közelítette meg a témát. Horváth Gabriella, a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának vezető főtanácsosa „Otthon a közigazgatásban” című előadásában hatósági ellenőrzési tapasztalatairól beszélt, kiemelve azt, hogy az otthonosság, a valódi otthon élménye minden intézményekben tett látogatása alkalmával tükröződik az ellátottak viselkedése, kommunikációja által. Benczéné Bogárdi Andrea, ellátottjogi képviselő és Mátyásné Dóra Tünde, a Kiss Ferenc Református Idősek Otthona igazgatója az ellátotti jogok elméleti és gyakorlati megjelenését mutatta be. Rajnai Zoltán, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Drávakastély szociális otthonának részlegvezetője a drávatamási intézmény művészetterápiás tevékenységéről prezentált. A nap végén Dr. Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke ismertette Magyarország második legnagyobb szakszervezetének múltját, jelenét és legfőbb eredményeit. Elnök asszony személyes élményekkel és emlékekkel is megtisztelte a konferencia résztvevőit előadásában. Kiemelte a Park szociális otthon közel 70%-os szakszervezeti taglétszámát és felhívta a figyelmet az érdekvédelem kiemelt szerepére szakmánkban.

konferencia06 450

konferencia07 450

A konferencia keretében és helyszínén nyitották meg S. Tomka Erzsébet „Otthon az otthonban” című fotókiállítását, melynek témája a patalomi szociális otthonban zajló hétköznapok tükrözése. Bemutatásra került továbbá a rendezvény záróeseményeként a Park szociális otthon ellátottjai és dolgozói által életre hívott videoklip, mely szintén S. Tomka Erzsébet munkája. A rendezvényen a fenntartó részéről Tóth László Norbert megyei igazgató és munkatársai vettek részt. Programunkat a Félédes Otthon Alapítvány támogatta.

konferencia09 450

konferencia10 450

konferencia20 450

konferencia23 450

konferencia31 450

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szociális és Gyermekvédelmi Módszertani Főosztály