Szívvel-lélekkel, avagy Kuckó-körtől a módszertani műhelyig

Deák Péter közel négy évtizede mentálhigiénés szakemberként segíti a gyermekek fejlődését, jelenleg a Gyermekvédelmi Központ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye munkatársaként.
Deák Péter

Deák Péter

Negyven évvel ezelőtt egy tavaszi napon foglalta el irodáját az akkor Gyermekvárosnak nevezett intézményben és hívta életre művészetterápiás foglalkozásait, a Kuckó-kört. Az elmúlt négy évtizedben az irodai Kuckó-körből egy életmű lett és módszertan született. Petyus bácsi neve és gondoskodó szeretete pedig fogalommá, mentsvárrá vált, nemcsak az intézményben élő gyermekeknek, fiataloknak, hanem a kollégák számára is támaszt jelentve, a figyelmével, kreativitásával, bátorításával és jókedvével. Módszere egyedien ötvözi a kézműves terápiát, a tehetséggondozást, a lelki megsegítést és fejlesztést, melynek keretében több népi kismesterséget felölelve (szövés, nemezelés, bőrmívesség, fazekasság, fafaragás, vesszőmunkák, kovácsolás, alkalmazott művészetterápiás technikák, gyertyamártás, textilfestés, batikolás, gyöngyszövés, gyöngyfűzés) szervezi a művészetterápiás munkát. Az intézményben általa kialakított és folytatott népművészeti tehetséggondozás a Magyar Művészeti Akadémiánál, az NKA Népművészeti Tagozatánál, valamint a Népművészeti Egyesületek Szövetségénél is számon tartott, 35 év távlatában jelentős sikereket ért el.

Jelenleg a Gyermekvédelemi Központ intézményében folyó lelki, mentálhigiénés segítő folyamatok során munkatársaival közösen fókuszál a gyermek adott státuszára és felszínre törő terheire. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek tudják, hogy bármikor számíthatnak rá, ha lelki támogatásra vagy egyéb tanácsokra, segítségre van szükségük. Deák Péter mindig nyitott a közös segítő munkára, melynek fókuszában a gyermekek állnak, így a jelenlegi lelki segítségnyújtást az intézményben a segítő szakemberek közös tevékenységére is építi. Ennek keretében hozták létre a filmklubot a gyermekek, fiatalok számára, és hívták életre az olyan csoportfoglalkozásokat, ahol önismeretre tehetnek szert, játszva-szórakozva tanulhatnak magukról, másokról, fejlesztve ezzel érzelmi, szociális készségeiket.

Kinti program
Kinti program

Szemléletében kiemelt módszertani szerepet kap a természet szeretete. Évszakonként hegyi kirándulásokat, játékos túrákat szervez a Tisza vagy a Zagyva partján, amelyek elősegítik a gyermekek motiváltságát, továbbá a közös programoknak köszönhetően fejlesztik a csapatszellemet, az egymásra való odafigyelést, erősítik a szabálytudatot és a természet szeretetét. Az intézmény nagyrévi pihenőhelyén hétvégente intenzív horgászprogramokat szervez, amelyeken a gyermekek a pecázás élménye mellett rengeteg hasznos készséget tanulhatnak meg, például a fafaragás művészetét. A gyermekek, fiatalok festői környezetben tartalmas órákat, napokat tölthetnek egymással, amelyeket Petyus bácsi mindig a fiatalok bevonásával, közösen tervez meg. A közös programok, a jó hangulatú főzések, az interaktív munka, valamint a beszélgetőkörök észrevétlenül segítik a gyermekek fejlődését és a közösségépítést. Ha a hétvégéket nem a természetben tölti a gyermekekkel, akkor játszókört működtet, melynek fókuszában a személyiségfejlesztés, a közösségépítés és egyéb részképességeket fejlesztő játékok állnak.

Deák Péter a gyermekekkel
Deák Péter a gyermekekkel

Az intézményi kereteken kívül Deák Péter nem engedte el azon gyermekek, fiatalok kezét sem, akik már szülőként saját gyermekeiket nevelik. Az intézetből kikerült kézműves alkotók és a tehetségek utánkövetése életút-csoportfoglalkozások, intenzív alkotóhétvégék és családi „kézműves-életút nagytáborok” keretében történik. A módszertan lényege a hozott és hordozott deficitek közösségi teherkönnyítése, a közös sorstámogatások, valamint közös alkotások életre hívása, élménypedagógiai technikákra épített tudásfejlesztés, egyéni és csoportos lelki megtámogatás, pszichológusi, lelkész-lelkigondozói, mentálhigiénés, valamint népművész szakemberek bevonásával. Az utánkövetés sajátossága példás életúttal rendelkező tehetségek (többek között Zsákai István, Junior Príma díjas késes-kovács mester) mentorként történő bevonása a tehetséggondozásba, közösségépítésbe, a komplex fejlesztő munkába. E közös sorsra épülő módszertan, mint jó gyakorlat hatásfoka rendkívüli, eredményei figyelemreméltóak.

Deák Péter túrázás közben
Deák Péter túrázás közben

Négy évtized szívvel-lélekkel végzett munkája joggal nevezhető életműnek, mely egy Kuckó-körből indult, és ma komoly szakmai módszertani alapként kezelik. Ő erre úgy gondol, mint egy közösség életművére: „Hiszen ebben rengeteg energia, szeretet van, amit nagyon sokan tápláltak az elmúlt évtizedekben.”

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kirendeltség