Osztozó és adventre készülődő szentmise Zalában

A Zala Megyei Kirendeltség Osztozó – lelkigondozók fóruma című eseményét november 28-án a zalaegerszegi Gondoskodás Egyesített Szociális Intézményben tartották.

A több mint négyszáz ellátott otthonaként szolgáló intézmény vezetője Gombos Zsolt Imréné elmondta: ő személy szerint, de segítő munkatársai is különös figyelemmel vannak a lelkigondozás, a hitélet, a vallásgyakorlás feltételeinek biztosítása iránt. Ennek jegyében került sor a nagyebédlőben tartott, adventi készületként szolgáló közös énekes szentmisére is.

Az intézmény jó kapcsolatban áll a kertváros szívében álló közeli plébániával, ahonnan a lelkipásztorok rendszeresen járnak be az intézménybe lelkigondozói szolgálatot végezni. Itt lát el kisegítő lelkészi feladatokat Nyisztor Krisztián atya is, aki a misét bemutatta ő egyben Zalaegerszeg kórházlelkésze is.
A hívek és ellátottjaink igen szeretik kedves, jólelkű személyiségét, amelynek külön érdekessége a kicsit archaikus beszédmód: csángó születésű, Pusztinában nőtt fel, egy olyan településen, ahol még a régi magyar nyelvet beszélik. Ez a tájnyelv külön ízt adott prédikációjának, amelyben a közelgő advent lelki értékeire hívta fel a figyelmet. Az Osztozó-napi szentmiséről, az ellátottak ezt követő adventre készülődő kézműves foglalkozásáról, a közös beszélgetésről készült fotóösszeállításunkat alább láthatják olvasóink. A Főigazgatóság központjából Késmárki Zsolt volt jelen.

 

 

 

SZGYF Főigazgatói Iroda