A lelkigondozásról Heves megyében

A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonában rendezték meg Heves megyei kirendeltségünk munkatársai a lelkigondozásról szóló évi szokásos Osztozó-fórumukat október 24-én. A mentálhigiénés foglalkozásokat vezető, valamint a  lelkigondozást, hitéletet segítő kollégáink találkoztak.

A Tóth Erzsébet intézményigazgató és Hollóné Berecz Erika, a kirendeltség társadalmi kapcsolatokért felelős referense által nagy figyelemmel, az apró részletekre is ügyelve megszervezett program a tavalyi után – amely az egri érseki palotában zajlott –, most a terepmunkát és az interaktív csoport-jelleget célozta meg, amihez kiváló segítőt jelentett Illyés Gabriella Márta ferences nővér, aki a közeli Arlóról érkezett. Szerzetesi közösségük hivatalos neve: Szent Ferenc Kisnővérei, akik Arlón, Bükkszentkereszten és Miskolcon látnak el lelkipásztori szolgálatot az egri érsek megbízásából. Arlón a hátrányos helyzetű, főleg cigány népesség érdekében dolgoznak, ezért a családterapeuta és mentálhigiénés végzettségű nővér rendkívül gyakorlatias, életközeli mondandóval érkezett a résztvevőkhöz, akik a bevezető részben csoportgyakorlatok során először egymással osztottak meg személyes tapasztalatokat és érzéseket, majd Márta nővér a „Határaink a lelkigondozói-segítő kapcsolatban” témához fűzte gondolatait.

 

 

A határok tartása ugyanis az egyik legnehezebb probléma az érzékeny személyiségű segítők számára: emiatt égnek ki sokan idő előtt, és ez az oka a pszichoszomatikus betegségek egy részének is. Számos elgondolkodtató kérdést tett fel: mi ad igazi örömöt? Hol éljük meg a belső-külső szabadságunkat? Van-e bennünk egyáltalán érdeklődés a másik iránt? A segítő állandó „veszélyzónában” dolgozik, és ha magára nem vigyáz, gyakorta más se fog vigyázni rá. Saját személyes példáján, utána pedig a nővérközösség életén, tevékenységén keresztül, kisfilm-bejátszásokkal is illusztrálva mutatta be, milyen nehéz a határtartás pl. a sok éven át állandóan nyitott, átjárható kertkapu után ráébredni a zárható kerítés értelmére, vagy a település-vezetés által rájuk zúdított elvárásoknak való megfelelési kényszerből visszavenni, és csak annyit vállalni, amennyit elbírnak. Sok-sok példa hangzott el a tévutakról és a jó megoldásokról is, ami a résztvevők kérdésekkel, hozzászólásokkal kapcsolódtak bele.

A házigazdák finom ebéden látták vendégül a csoportot, akik ezt követően kisebb sétával a bélapátfalvai ciszterci monostor műemlék-együttesét keresték fel. Itt – gyönyörű időben – szakszerű vezetés keretében járhatták be Magyarország egyetlen épségben megmaradt középkori ciszterci templomát és környezetét, filmvetítéssel és élvezetes kultúrtörténeti háttérrel együtt. Örömteli, nagyszerű közösségépítő nap volt a Heves megyei Osztozó is, amely az EMMI céltámogatásából valósulhatott meg. A kirendeltséget Szucsik István osztályvezető és Molnár Magdolna referens képviselte.

 

 

SZGYF Főigazgatói Iroda