Főhajtás a hősök előtt – Az aradi vértanúk emléknapja Szolnokon

Szolnokon az aradi vértanúk emlékére rendeztek városi megemlékezést az Ispán körúti emlékparkban.A megemlékezésen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség nevében Kiss Róza igazgató asszony is koszorúzott és fejet hajtott a nemzet hősei előtt. Az ünnepi műsorban közreműködött a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány, Légierő Zenekar, illetve a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjai idézték fel a tragikus eseményeket. Az egyházi megemlékezést Végh Miklós református lelkipásztor tartotta, ezt követően az emlékezés és tisztelet koszorúit helyezték el.

Koszorúk az emlékműnél

Nemzeti gyásznap

172 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tizenhárom hős honvéd főtisztjeit: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner (Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Többségük nem magyarnak született, de felesküdött Magyarországra, és az adott szavához a végsőkig hűséges maradt. Az egyházi gyakorlatban a hitükért meghalt keresztényeket tekintik vértanúknak. Aradon azonban a nemzet vértanúiról beszélünk. Ők nem a hitükért, hanem a magyar szabadságért áldozták életüket. Mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásának a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásért.

Emlékezzünk Rájuk!

SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége