Közlemény a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelettel kapcsolatban

Tisztelt Fenntartók, Tisztelt Önkormányzatok (a  gyermekek napközbeni ellátását nyújtó szolgáltatók, intézmények fenntartói, a  közgyűjtemények fenntartói, a közművelődési intézmények fenntartói)!

A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.§. alapján az adatszolgáltatásukat öt munkanapon belül kell megtenniük a  60. életévüket be nem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottjaikról, akik a  veszélyhelyzettel összefüggésben – különösen az  elrendelt rendkívüli szünet, járványügyi zárlat vagy más intézkedés idejére – mentesültek a munkavégzési kötelezettség alól.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatáshoz és az igényléshez szükséges informatikai háttér kialakítása megtörtént. Ezzel kapcsolatban az „Adatszolgáltatók” és az „Igénylők” menüpontban tájékozódhatnak. A felületekhez kapcsolódó felhasználói leírások a „Felhasználói tájékoztatók” menüpont alatt érhetőek el.

Kérjük szíveskedjen rendszeresen figyelemmel kísérni a www.szgyf.gov.hu oldalt kormányrendelettel kapcsolatos menünpont alatt található tartalmakat.

A Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete itt érhető el.

Forrás: kozlonyok.hu