Köszönet

November 12-e a Szociális Munka Napja, jeles ünnep világszerte, de legfőképpen főhajtás a legnemesebb szolgálatot végzők előtt. Ez alkalomból köszöntünk minden munkatársunkat, akik ebben a segítő tevékenységben veszik ki részüket nap, mint nap. Fogadják szeretettel Lőrincz Sándor, a Somogy Megyei Kirendeltség munkatársának írását, a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Dr. Leel-Őssy Lóránt Lakóotthonának lakói (Halmos Béla Péter és Bacsi András) tolmácsolásában Reményik Sándor Csendes csodák című versét és a Tordasi Szivárvány Együttes előadásában a Te majd kézenfogsz című dalt.

Szeretetszimfónia

A szociális ágazatban tevékenykedők számára néhány éve szabadnap a mai. A Szociális Munka Napja ajándék, nemes gesztus mindazért, amit e terület munkatársai tesznek egész éven át utcán, hajléktalan szállókon, szociális és gyermekvédelmi intézményekben, rászoruló családok, peremléten élők segítése kapcsán. Az elkötelezett szakemberek tevékenységében kulcsszó kell, legyen az empátia, a szeretet, az irgalom, a gyámolítás. Meg a hit, amely képessé tesz arra, hogy ne törjük össze a „megrepedt nádszálat”, ne hintsük sót a fájó sebekbe, hanem szívünkben könyörülettel hajoljunk oda azokhoz, akik éhesek a jó szóra, várják a segítséget, netán a compassiót, a részvétet, az együttszenvedést. A szociális területet élethivatásul választók születés és halál időintervallumában teszik dolgukat, olykor elkedvetlenedve, kiégve, hiszen erős lélek nélkül a rábízottak körében nem adhatják tovább az éltető reményt. Gyökössy Endre, a népszerű református lelkész, pszichológus, lelkiségi író gondolata került a tegnap átadott főigazgatói dicsérő oklevelekre. „Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik!” – szól a pandémia idején különösen aktuális bölcsesség, akár több évtizedes, szociális szférában eltöltött életutak vezérmotívumaként. S aki ezt tette, teszi, az minden bizonnyal megérzi a tekintetekből rá áradó köszönetet, örömöt; a szívekben megfogant szeretetszimfóniát. Azt az összhangot, együtthangzást, egyezséget – ez a szimfónia szó jelentése –, amelyre ma képtelen a világ. Pedig nincs más út. Szerencsére a szociális területen dolgozók között is akadnak, akik nemcsak ismerik, hanem gyakorolják is Pál apostol szeretethimnuszát.

Csak így élhet méltóságban az ember, s így menthető meg az emberiség.

Lőrincz Sándor, a Somogy Megyei Kirendeltség munkatársa

 

A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Dr. Leel-Őssy Lóránt Lakóotthonának lakói (Halmos Béla Péter és Bacsi András) tolmácsolásában Reményik Sándor Csendes csodák című versét az alábbi képre kattintva tudják elérni.

 

Tordasi Szivárvány Együttes előadásában a Te majd kézenfogsz című dalt az alábbi képre kattintva érhetik el.

 

SZGYF Társadalmi Kapcsolatok Osztály