Kettős ünnep Segesden

Kettős ünnepet tartottak november 10-én a segesdi Gondviselés Integrált Szociális Intézményben. Nemcsak az intézmény 70. születésnapját ünnepelték, hanem a szociális munka napját is ekkor tartották Somogyban, köszöntve az ellátórendszerben dolgozókat, s elismerve a legkiválóbbak szolgálatát.

segesd3

Dr. Joó Aranka, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai főigazgató-helyettese köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kastély ódon falai bőven tudnának mesélni a két emberöltőnyi időről, mely során örömből, bánatból egyaránt jutott lakónak, munkatársnak. S hogy mi történt 1953-ban? Ekkor koronázták királynővé II. Erzsébetet, ekkor volt az angol-magyar mérkőzés, s ekkor mutatták be Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig című, csodálatos színes természetfilmjét – utalt az év jelentősebb eseményeire.

– Ebben az intézményben a nap 24 órájában az ellátottakért dolgoznak a munkatársaink, akik úgy tekintenek az otthonlakókra, mint a társadalom egyenrangú tagjaira – emelte ki a főigazgató-helyettes asszony, aki a fenntartó nevében megköszönte a szociális területen szolgálók tevékenységét, és egy díszoklevelet nyújtott át Nemes Zita intézményvezetőnek.

Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője szintén megköszönte a szakemberek áldozatos munkáját. – Szolgálat az ő munkájuk, amely során újra meg újra meg kell erősödni, fel kell állni és erőt kell gyűjteni. Ezt csak hittel, elkötelezettséggel lehet megtenni – jegyezte meg, s arra is kitért: ahányszor megfordul az intézményben, azt tapasztalja, hogy az itt élők és dolgozók igazi családot alkotnak.

A bensőséges hangulatú eseményen ellátottak és munkatársak adtak műsort; versekkel, dalokkal, mi több, egy megrendítő produkcióval, a Kék Duna keringő dallamaira koreografált „ülőtánccal” köszöntve az egybegyűlteket. Elhangzott egy ismeretlen szerző imája is, mely sokunkra kijózanítóan hatott. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédének elején nem véletlenül fogalmazott így: ez az ima sokat segíthetne a mindennapokban.

Az államtitkár Ferenc pápát idézte, aki a tevékeny szeretet példáját emelte ki magyarországi látogatása során, és arra buzdított, ne féljünk a peremre kerültek, a kirekesztettekkel való találkozásoktól. Fülöp Attila szent calcuttai Teréz anyát is idézte. Ez a parányi nő, aki ceruza volt Isten kezében, hogy folyamatosan írja szerelmesleveleit, úgy vélte: ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat nagy szeretettel.

segesd2

– A szociális munkát csak összefogással lehet végezni, együttműködve az önkormányzattal, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, az önkéntesekkel – nyomatékosította, majd hozzátette: akik ezt a hivatást választják, azok nem feltétlenül az élet napos oldalát választják. A szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi területen szolgálóknak, ennek a százezer embernek, hivatása van. Így nemcsak az ellátottakért, hanem a hozzátartozóikért, egy városrészért, egy településért, egy vármegyéért, az egész országért dolgoznak.

Államtitkár úr dr. Joó Aranka szakmai főigazgató-helyettessel és Nábrádi Csillával, a kirendeltség igazgatóhelyettesével főigazgatói okleveleket adott át. Kiemelkedő munkájáért Troszt Éva, a Gyermekvédelmi Központ Somogy Vármegye igazgatóhelyettese, Fritcz Zoltánné, a fonyódi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Somogy Vármegye gazdasági csoportvezetője, Zadravecz Zita, a Szeretet Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye barcsi Együtt-Egymásért Otthonának ápolója, Bekéné Lakatos Gabriella, a kéthelyi Remény Integrált Szociális Intézmény, Somogy Vármegye ápoló-gondozója, Németh Józsefné, a házigazda intézmény gondozója, valamint Lévainé Flórián Marianna, SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltsége gyermekvédelmi referense vett át elismerést.

Nemes Zita intézményvezető mesélt az elmúlt 7 évtizedről, ajándékkal köszöntve Hamrák Ferencet, aki 36 éve költözött az intézménybe. Három jubiláns kolléganőjét is maga mellé szólította: Krénusz Ildikó takarítónő 35 esztendeje szegődött Segesdre; Dergecz Norbertné szintén 1988 óta erősíti a csapatot; kezdetben segédápolóként, majd gondozóként; Hajduné Fekete Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárs is három és fél évtizede dolgozik e falak között.

segesd1

A munkatársi kórus – merthogy Segesden ez is van – produkciója után a kastély ebédlőjében szeretetvendégség zajlott. Nábrádi Csilla igazgatóhelyettes asszony pohárköszöntőjében fejet hajtott a somogyi intézmények, valamint a kirendeltség munkatársai és családtagjaik támogató szeretete előtt, majd felkérte Kóré Mihály Somogyszob-segesdi plébánost, hogy mondjon asztali áldást. A kettősünnepen Fülöp Attila államtitkár vágta a születésnapi torta első szeletét, amelyet a házigazda intézmény vezetőjének nyújtott át.

Somogy Vármegyei Kirendeltség