Képzések a Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály szervezésében az év első félévében

Az Esélyteremtési Főosztály Fejlesztő Foglalkoztatási Osztálya 2021 márciusában képzéseket indított a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő intézmények dolgozói illetve a kirendeltségek fejlesztő foglalkoztatással foglalkozó munkatársai számára. A legfőbb cél az volt, hogy az intézmények professzionális segítségnyújtást kapjanak, mely a szakmaiságon túl olyan kompetenciák fejlesztését eredményezi, amely a még hatékonyabb munkavégzést és eredményességet teszi lehetővé.

Online megvalósult képzések augusztusig:

Márciusban: 2 alkalommal intézményi bemutatkozások témakörben, A Vakok Állami Intézete és a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény.

Áprilisban: 4 alkalommal, 2 intézményi bemutatkozás a Bács-Kiskun megyei Harmónia Integrált Szociális Intézmény és a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, SZIA képzés valamint Marketing és termékfejlesztés.

Májusban: 3 alkalommal, érdekképviseletek bemutatkozása: Autisták Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és Moravcsik Alapítvány bemutatkozása, 1 intézményi előadás a pszichiátriai betegek foglalkoztatása témakörében a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon vezetőjének előadásában. Dr. Szőke László, Fogyatékosságügyi Osztályvezető előadása.

Júniusban: 4 alkalommal, Képességfejlesztés és jógyakorlatok megosztása a foglalkoztatottakkal közvetlenül foglalkozó munkatársak részére 4 csoportban, Nyílt munkaerőpiaci kikerülés előadás, SZIA képzés II. két alkalommal és Marketing és termékfejlesztés II.

Áprilistól júliusig: 12 alkalommal tréningek. A Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály egy munkatársa Önismeret-Kommunikáció-Konfliktuskezelés témákban tartott egymásra épülő tréningeket a kollégáknak. A jelentkezők nagy száma miatt 3 csoportban 10-10 fővel történt a megtartásuk. Az önismereti tréninget követően két kommunikációs, végezetül pedig egy konfliktuskezelési tréning került megvalósításra. Az első kommunikációs tréning általános jellegű, míg a második speciális, segítői kommunikációt tartalmazó alkalom volt. A tréningek egymásra épültek, így fontos volt, hogy a csoportok megmaradjanak, és a jelentkezők vállalják, hogy részt tudnak venni a tréning sorozaton. A tréningen elméleti részek mellett főképpen a gyakorlati feladatokon volt a hangsúly, ugyanakkor nem csak a gyakorlatokból, hanem egymás tudásából is sokat tudtak tanulni a tréning tagok.

A márciustól július végéig meghirdetett képzéseken 31 alkalmat hirdettünk meg, ebből 19 képzés és 12 tréning alkalom volt. Összesen 921 főnyi jelentkezést regisztráltunk előzetesen, de ez sok esetben a valóságban magasabb volt. Az online képzésen a bejelentkezett email címek számát tudtuk mérni, több esetben 2-3 fő is hallgatta a képzést egy számítógépről. Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni a képzéseken előadók számára a munkájukat!

Tapasztalatok és jövőbeni tervek

Fontos megemlíteni, hogy több ízben tartott bemutatkozást „Jó gyakorlatok” címmel fejlesztő foglalkoztató intézmény is. A kezdeményezés sikerét mutatja az a nagyszámú jelentkezés, melyet benyújtottak az intézmények munkatársai. Ezzel a jövőben hagyomány teremtés a cél, lehetőséget biztosítani az intézmények számára, hogy betekintést nyerjenek egymás munkájába. A képzések a veszélyhelyzet miatt online térben zajlottak, mely az elején még számos kihívást hordozott magában. Mindezek ellenére ez a fajta kezdeményezés nagy sikert aratott, amely nóvumként definiálható a Főigazgatóság szervezetében. A visszajelzések alapján a meghatározott célokon túl egy eddig hiányzó kapcsolatot is sikerült kiépíteni a különböző intézmények között.

A tréningek is online formában kerültek megvalósításra, amely ugyan nem pótolta a személyes jelenlét varázsát, azonban így sokkal szélesebb kört sikerült elérni, hiszen a tréningen részt tudott venni egy időben Baranya megyéből és Hajdú-Bihar megyéből is a segítő. Személyes tréning esetében ez nem vagy nehezebben valósulhatott volna meg. Az előzetes felmérés alapján jóval többen csatlakoztak volna a tréninghez, viszont sokan a technikai nehézségek és hiányok miatt nem tudtak jelen lenni. A tréningek összesítése után felmerültek további témák, melyek a jövőben megvalósulhatnak, így például a kiégés elleni küzdelem, kompetencia határok, szakmai dilemmák.

A tapasztalatok és visszajelzések alapján a Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály az őszi időszakban is tervez képzéseket meghirdetni, a járványügyi intézkedésektől függően kizárólag online, vagy személyesen illetve online módon is. A továbbiakban amennyiben személyes jelenléttel megvalósuló képzésre lesz lehetőség, azt mindenképpen szeretnénk online is közvetíteni, tekintettel arra, hogy a Budapestre történő felutazás, a munkából történő egész napos kiesés nem, illetve nehezen oldható meg az intézmények jelentős részében.

Esélyteremtési Főosztály
Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály

Kapcsolódó témák:

esélyteremtés Fejlesztő foglalkoztatás