Kápolnaavatás a Dél-Zselic Integrált Szociális Intézményben

Több éves kitartó munka eredményeként adták át a Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye székhelyintézményének megújult kápolnáját. A 80 fő befogadására alkalmas épület felajánlásokból, valamint a dolgozók és a lakók közös önkéntes munkájával valósult meg.
Felföldi László Megyepüspök

Az eseményen Felföldi László Pécsi Megyéspüspök celebrált misét.

Május 22-én ünnepélyes keretek között adták át a Baranya vármegyei intézmény megújult kápolnáját. Az eseményen Felföldi László Pécsi Megyéspüspök celebrált misét. A rendezvényen az intézmény ellátottjai ünnepi műsort adtak elő, amelyet követően Kaiser Gábor intézményvezető és Dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet, a kirendeltség igazgatója köszönte meg az újjáépítésben részt vevők munkáját. Az ellátottak nevében Horváth István mondott köszönetet a jelenlevőknek, elszavalva saját versét.

Az új kápolna megépülése a Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény közösségének erejét és elhivatottságát bizonyítja. A munkatársak és a gondozottak adományokból, valamint saját erőforrásból, kizárólag önkéntes munkával, közös erőfeszítéssel építették át a gazdasági célra használt romos épületet. A több éves felújításnak köszönhetően mára színvonalas, méltó hely ad otthont az intézményi hitéletnek.

Köszönet és elismerés az intézmény vezetésének, a munkatársaknak, az ellátottaknak, akik munkájukkal hozzájárultak a kápolna létrejöttéhez, és nem utolsósorban – a sajnos már elhunyt – dr. Keresztes Pál plébános úrnak, akinek segítő támogatását emléktábla örökíti meg a kápolna falán.

Baranya Vármegyei Kirendeltség