Jóvátételi programok a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt 2016 októberében indult a Konvergencia régiók büntetés-végrehajtási intézeteiben. A Közép-Magyarország régióban működő „Fogvatartotti reintegrációs program” a Konvergencia régiókban megvalósuló „Fogvatartottak reintegrációja” című projekthez kapcsolódik. A Közép-Magyarország régióban hazai forrásból valósul meg a program.

BVOP01

A projekt a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósul meg és egyik eleme a jóvátételi programok megvalósítása.
A jóvátétel során a projekt keretében a fogvatartottak nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt, hanem a helyi közösség, illetve annak egy csoportja számára. A helyi közösség számára megszervezett jóvátételi programok célja egyfelől a fogvatartott számára a bűncselekmény okozásával, illetve annak okozatával való szembenézés és a felelősségvállalás elősegítése, a tudatosság növelése, valamint a szimbolikus módon a helyi közösség számára történő jóvátétel során megjelenő közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése miatt létrejövő bűnmegelőzési hatás elősegítése. Másfelől a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés elősegítése.

bvop02

A jóvátételi programon részt vevő fogvatartottaknak minden jóvátételi program előtt és után „resztoratív érzékenyítő csoportfoglalkozást” szervezünk. Ennek célja, hogy a fogvatartottak körében elősegítse a felelősségvállalást, a bűncselekménnyel való károkozással történő szembenézést, kialakítsa az igényt az okozott kár (szimbolikus) helyreállítására a helyi közösség felé. A csoport a terepe a konkrét jóvátételi programmal kapcsolatos információ átadásnak, és a jóvátételi tevékenység után a feldolgozásnak is.

bvop03

bvop4
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában 240 órás asztalosipari szerelő képzésen OKJ-s részszakképesítést szerzett 19 fő, a II. objektumban pedig 11 fő végezte el sikeresen a 320 órás virágkötő OKJ-s szakmaképzést. A két szakmaképzésben résztvevő fogvatartottak részéről igény merült fel jóvátételi munkára, így kezdeményezésükre, a képzés során az oktatók közreműködésével olyan tárgyakat is elkészítettek, melyeket a jóvátételi munka keretében felajánlhattak egy intézménynek. Az asztalosipari szerelő képzésen a férfi fogvatartottak különböző gyermekbútorokat (kisszekrény, kisszék, ruhafogas), a virágkötő képzésen a női fogvatartottak pedig adventi díszeket készítettek, melyeket együttesen felajánlottak a Cseppkő Gyermekotthoni Központ lakói számára.

SZGYF Központ, Társadalmi Kapcsolatok Osztálya