„Hit, bátorság, nagylelkűség” – A szociális munka napja Szolnokon

A szociális munka napja alkalomból az SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége november 11-én ünnepséget szervezett a szociális munkát végzők tiszteletére Szolnokon, a megyeháza dísztermében. Az eseményen idén tizenkét szakember részesült díjban és hat intézményvezető vehetett át díszoklevelet.

 

A hallgatóság a díszteremben

Az ünnepségen köszöntőt mondott Ivacs Balázs, az SZGYF gazdasági főigazgató-helyettese és Kiss Róza, az SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének igazgatója. Az ünnepi rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Katona Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Rusvai Károly megyei önkormányzati képviselő.

Majoros Angéla társdalami kapcsolatokért felelős referens beszél

A szociális munka napja felhívja a figyelmet arra a jelentőségteljes hivatásra, amelynek középpontjában az elesett emberek állnak. A nekik való segítségnyújtás pedig nagy lelki kihívást jelent a szociális munkát végzőknek. A szociális területen dolgozók mindennap testközelből tapasztalják meg a legnehezebb életkörülményeket, közel kell kerülniük a legnehezebb emberi sorsokhoz. Ezért megbecsülés jár mindazoknak, akik hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg – az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető segítséget.

Kiss Róza kirendeltségigazgató beszél

Az országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította a szociális munka napját 2016-ban, ezzel is kifejezve tiszteletüket a személyes gondoskodásban dolgozó szakemberek iránt. A szociális szférában dolgozók elismerése különösen fontos, hiszen munkájuk nagy alázatot, hitet és bátorságot igényel.

„Ehhez a munkához a szakértelmen túl hit, bátorság és nagylelkűség szükséges. Hit azért, hogy higgyenek saját magukban és higgyenek abban, hogy képesek a feladatokat ellátni. Bátorság, hogy a felmerülő problémákat meg tudják oldani, az akadályokat le tudják küzdeni és nagylelkűség, hogy ezt tudják szívvel-lélekkel megtenni” – mondta Kiss Róza, az SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének igazgatója.

 Ivacs Balázs, az SZGYF gazdasági főigazgató-helyettese beszél

„Elhivatott, lelkes, elkötelezett munkatársakkal rendelkezik a magyar szociális ágazat – mondta köszöntőjében Ivacs Balázs, az SZGYF gazdasági főigazgató-helyettese. Elmondta, tizennyolcezer-ötszázan dolgoznak Magyarországon az ágazatban, és mindenki hozzáteszi a magáét a hivatásért, végezzen bármilyen munkát is. Bár az infrastruktúra nem a legfejlettebb – fogalmazott –, a lehetőségekhez mérten próbáljuk fejleszteni. Az ellátottak és a munkatársak számára is megfelelő körülményeket kell teremteni. Apróbb fejlesztések idén is voltak, és apróbb lépésekkel igyekszünk előre lépni” – tette hozzá Ivacs Balázs. Hangsúlyozta, a szektorban a humánerőforrás a legfontosabb, hiszen hiába van jó infrastruktúra, az szakképzett humánerő nélkül semmit nem ér.”

Czibik Norbert András, az SZGYF főigazgatója egy meglepetésfelvételen személyes köszöntőjével, valamint a központ kollégáival és ellátottakkal együtt készített dallal köszönte meg a munkatársak áldozatos munkáját, és kívánt mindenkinek jó egészséget.

A jelenlévők kivetítőn nézik a videóüzenetet

A szociális munka napja alkalmából Ivacs Balázs, az SZGYF gazdasági főigazgató-helyettese főigazgatói elismeréseket adott át a kiemelkedő tevékenységet végző intézményi dolgozók számára. A díjazottakat Kiss Róza, a kirendeltség igazgatója méltatta.

Az elismerésben részesültek csoportképe

Főigazgatói dicséretben részesültek

– Dománé Baksa Erika Margit gondozó, a „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona munkatársa,

– Szanyiné Nyitrai Ildikó gondozó, a „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona munkatársa,

– Fábián Jánosné ápoló, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény munkatársa,

– Ujj Rita gazdasági egységvezető, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény munkatársa,

– Németh Sándor Kálmánné nevelő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársa,

– Palágyi Zsófia otthonvezető, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársa,

– Nagy Istvánné Papula Tímea Mária pénzügyi csoportvezető, a „Kastély Otthon”  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény munkatársa,

– Pelczer-Földi Nikoletta munkaügyi előadó, a „Kastély Otthon”  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény munkatársa,

– Lukácsné Patkó Tímea ápoló, gondozó, a „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye munkatársa,

– Nagyné Botos Mária ápoló, gondozó, a „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye munkatársa,

– Lódi János gépkocsivezető, karbantartó csoportvezető, a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona munkatársa,

Kiss Róza virágot ad át egy munkatársnak

– Liszkai Rita Zita humánpolitikai referens, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének munkatársa.

Kiss Róza, a megyei kirendeltség igazgatója díszokleveleket adott át az alábbi intézményvezetőknek:

Díszoklevelek

– Papp Lászlóné, a „Fenyves Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona mb. intézményvezetője,

– Szabó Ágnes, a „Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona mb. intézményvezetője,

– Tóth Pál, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény intézményvezetője,

– Szoboszlai István Róbertné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ mb. intézményvezetője,

– Lajos Tibor, a „Kastély Otthon”  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézmény intézményvezetője,

– Schmidt Anna, a „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye mb. intézményvezetője.

 A díjátadó ünnepséget a lakásotthonokban élő gyermekek és a szociális intézményeinkben élő ellátottak által előadott műsora tette színesebbé. Az ünnepség zárásaként állófogadáson vettek részt a jelenlévők.

Gratulálunk a díjazottaknak, és ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindazok áldozatáért, akik ezt a hivatást választották!


SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség

Fotó: SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal