Év eleji Osztozó és lelkinap Kéthelyen

Somogyban régóta hagyomány, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó lelkigondozók, mentálhigiénés szakemberek negyedévente összegyűlnek, hogy beszámoljanak szolgálatuk örömeiről, nehézségeiről, a megvalósult és a jövőben tervezendő programokról.

Az Osztozót (ami évek óta e rendezvénytípus neve) ezúttal Kéthelyen rendezte meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltsége, és Lőrincz Sándor, a megyei kirendeltség referense vezette. A lelkigondozók fórumára érkezőknek Németh József kéthelyi plébános mutatta be az 1750-ben felszentelt Szentháromság-templomot, majd az ellátórendszerben élőkért, illetve dolgozókért mondott misét. A résztvevők ezután a Kéthelyi Szociális Otthonban folytatták találkozójukat, ahol valamennyi intézmény delegáltja megosztotta lelkigondozás során tapasztalt élményeit. Számos beszámolóból kiviláglott: a rendszeres ima erőforrás, a művészetek által tovább erősödhet a hit, de a játéknak és a sportnak is szerepe lehet a transzcendens világ befogadásában. Németh József plébános felajánlotta, hogy szakmai segédanyaggal látja el a munkatársakat, akiket abban erősített: nem feledhetjük el, hogy küzdelem nélkül nincs győzelem, győzelem nélkül pedig nincs babér sem.

Az Osztozó – Lelkigondozók fóruma rendezvénysorozatot egyébként már a múlt évben is támogatta az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága, s ez az idén is így lesz. A találkozások ökumenikus szellemű kezdeményezése egyházi részről is pozitív fogadtatású volt. Erdő Péter bíboros személyes levélben köszöntötte e sorozatot, kiemelve jelentőségét az egyházi kapcsolatok és a lelkigondozás terén. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya tavaly decemberben levélben mondott köszönetet a kaposvári püspöki székházházban rendezett Adventi léleknyitogatón megjelent somogyi lelkigondozók és mentálhigiénés szakemberek hittel, szeretettel végzett szolgálatáért.

Somogy Megyei Kirendeltség

Fotó: Molnár Máté és Dr. Teveli Zita